Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Płatne praktyki wakacyjne dla studentów 1 roku studiów 2 stopnia – kierunków: Technologia chemiczna i Inżynieria chemiczna

Firma „Alventa” S.A. z siedzibą w Alwerni przy ul. Karola Olszewskiego 25, przyjmie na płatne praktyki wakacyjne 2 studentów kierunku Technologia chemiczna oraz 1 studenta kierunku Inżynieria chemiczna. Oferta dotyczy studentów 1 roku studiów 2 stopnia. Osoby zostaną wybrane przez przedstawicieli firmy Alventa na podstawie między innymi średniej ze studiów 1 stopnia. Zainteresowane osoby, proszę o wypełnienie znajdującego się na dole formularza do 29 maja 2023 r. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Alventa S.A. zobowiązuje się zawrzeć ze studentami umowę o pracę na czas określony, co najmniej 1 miesiąca, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku związanym z wybranym kierunkiem studiów i z wynagrodzeniem co najmniej odpowiadającym wynagrodzeniu minimalnemu w rozumieniu  ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.).

Po zakończeniu praktyki studenci otrzymają zaświadczenia o odbytych praktykach.

Zachęcam wszystkie osoby spełniające warunki do składania zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wszelkie pytania proszę kierować do prodziekana ds. studenckich.

 

 

dr inż. Piotr Suryło

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie