Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Oferta dla doktoranta/ki z chemii organicznej/medycznej

Poszukujemy kandydata/kі na doktorat w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (IChO PAN, Warszawa). Jesteśmy młodym zespołem badawczym pracującym nad wyzwaniami w chemii organicznej obejmującymi syntezę pochodnych heterocyklicznych i węglowodanów oraz barwników luminescencyjnych. Stanowisko jest wspierane przez grant OPUS-NCN, a projekt będzie dotyczył syntezy nowych cząsteczek przeciwwirusowych. Wybrany/a kandydat/ka będzie studentem/ką interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD.
Doktorant/ka będzie koncentrować się na syntezie i charakterystyce związków organicznych oraz badaniu właściwości kompleksujących ligandreceptor przy użyciu metod magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz izotermicznej kalorymetrii miareczkowej (ITC). Prace będą prowadzone w ścisłej współpracy z innymi doktorantami i post-docami z IChO PAN oraz innych instytucji polskich i zagranicznych.

Opiekun: dr hab. Mykhaylo Potopnyk

Wymagania:

  • Wysoka motywacja do pracy naukowej;
  • Dobra znajomość chemii organicznej;
  • Doświadczenie w syntezie organicznej;
  • Dobra komunikacja w języku angielskim;
  • Tytuł magistra chemii lub dyscyplin pokrewnych (lub bliska data obrony pracy magisterskiej).

Stypendium: 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4300 PLN netto).
IChO PAN zapewnia zakwaterowanie w hotelu doktoranckim na cały okres doktoratu.
Termin składania dokumentów do szkoły doktorskiej: do 4 czerwca 2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia doktoratu: 1 października 2023 r. (również istnieje możliwość wcześniejszego stażu).
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: mykhaylo.potopnyk@icho.edu.pl

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie