Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Oferta dla doktoranta/ki z chemii organicznej/medycznej

Poszukujemy kandydata/kі na doktorat w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (IChO PAN, Warszawa). Jesteśmy młodym zespołem badawczym pracującym nad wyzwaniami w chemii organicznej obejmującymi syntezę pochodnych heterocyklicznych i węglowodanów oraz barwników luminescencyjnych. Stanowisko jest wspierane przez grant OPUS-NCN, a projekt będzie dotyczył syntezy nowych cząsteczek przeciwwirusowych. Wybrany/a kandydat/ka będzie studentem/ką interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD.
Doktorant/ka będzie koncentrować się na syntezie i charakterystyce związków organicznych oraz badaniu właściwości kompleksujących ligandreceptor przy użyciu metod magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz izotermicznej kalorymetrii miareczkowej (ITC). Prace będą prowadzone w ścisłej współpracy z innymi doktorantami i post-docami z IChO PAN oraz innych instytucji polskich i zagranicznych.

Opiekun: dr hab. Mykhaylo Potopnyk

Wymagania:

  • Wysoka motywacja do pracy naukowej;
  • Dobra znajomość chemii organicznej;
  • Doświadczenie w syntezie organicznej;
  • Dobra komunikacja w języku angielskim;
  • Tytuł magistra chemii lub dyscyplin pokrewnych (lub bliska data obrony pracy magisterskiej).

Stypendium: 5000 PLN miesięcznie wraz z kosztami pracodawcy (~4300 PLN netto).
IChO PAN zapewnia zakwaterowanie w hotelu doktoranckim na cały okres doktoratu.
Termin składania dokumentów do szkoły doktorskiej: do 4 czerwca 2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia doktoratu: 1 października 2023 r. (również istnieje możliwość wcześniejszego stażu).
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: mykhaylo.potopnyk@icho.edu.pl

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

Studentów studiów I stopnia (wszystkie kierunki), informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 29.09.2023 między godziną 12:00-13:00 zostaną uruchomione zapisy na zajęcia z wychowanie fizycznego. Link

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2023/24

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akad. 2023/24. Jest to pierwsza wersja planu która w kolejnych tygodniach może jeszcze ulegać

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW W ROKU AKAD. 2023/24

HARMONOGRAM OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ DLA STUDENTÓW I ROKU: SZKOLENIE BIBLIOTECZNE – 2 października 2023 9:00 – 10:00 – online Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIwNzg3OTMtMjg0Mi00MDY2LTlkMzktNDExZDlmMWEyMWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d   SZKOLENIE ŚWIADOMOŚCIOWE

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie