Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Grzegorz Rotko

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Rotko na temat „Charakterystyka elektrochemiczna dehalogenacji redukcyjnej wybranych polibromowanych eterów difenylowych oraz polibromowanych benzenów”, która odbędzie się w dniu 16 września 2015 roku o godz. 12:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału (parter, sala 12), budynek Wydziału IiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Stokłosa (Politechnika Krakowska)
Promotor pomocniczy: dr inż. Stefan Kurek (Politechnika Krakowska)

Recenzenci:
– dr hab. Paweł Nowak, prof. IKiFP PAN (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk)
– dr hab. Jan Migdalski, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej.

Załączniki:
recenzja pracy doktorskiej dr hab. Paweł Nowak, prof. IKiFP PAN,
recenzja pracy doktorskiej dr hab. Jan Migdalski, prof. AGH,
streszczenie rozprawy doktorskiej,
zaproszenie na obronę.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie