Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nowe akty normatywne dotyczące COVID-19 na Politechnice Krakowskiej

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. kształcenie na PK w formie zdalnej

Rektor PK wydał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną kształcenie w tym czasie na studiach I i II stopnia, na studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia prowadzone będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3848

Polecenie służbowe rektora w sprawie obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19

Rektor PK wydał polecenie w sprawie  obowiązkowego stosowania następujących zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19 na Politechnice Krakowskiej.  Nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia dydaktyczne polecił egzekwowanie obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek przez studentów i doktorantów podczas zajęć dydaktycznych
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3849

Zmiany w procedurze zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK

Ukazał się znowelizowany komunikat kanclerza PK w sprawie zmiany procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK. Zmiany związane są z nowymi wytycznymi Sanepidu dla uczelni.

Najważniejsze zmiany dotyczą definicji tzw. bliskiego kontaktu oraz sposobu przekazywania informacji do Sanepidu.

Treść Komunikatu Kanclerza Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK

Informacje z kontaktami do koordynatorów wydziałowych także na stronie PK:
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4117&catid=102&lang=pl&Itemid=415

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Pomiar oddziaływań międzycząsteczkowych – seminarium

Firma NanoTemper Technologies zaprasza na seminarium poświęcone tematyce pomiaru oddziaływań międzycząsteczkowych. Nasza ta jest wyspecjalizowanym producentem systemów Monolith, służących do tego właśnie celu. Poprzez pomiar

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia LTO TP APIS PTiZP CTK IPT BIOTECHNOLOGIA      

Stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Szkolenie CDBN i CTT PK – 21.06.2022

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych oraz Centrum Transferu Technologii PK zapraszają na szkolenie: 1. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki FENG (zakres: założenia programu, aplikowanie i ocena)-

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie