Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nowe akty normatywne dotyczące COVID-19 na Politechnice Krakowskiej

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. kształcenie na PK w formie zdalnej

Rektor PK wydał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną kształcenie w tym czasie na studiach I i II stopnia, na studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia prowadzone będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3848

Polecenie służbowe rektora w sprawie obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19

Rektor PK wydał polecenie w sprawie  obowiązkowego stosowania następujących zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19 na Politechnice Krakowskiej.  Nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia dydaktyczne polecił egzekwowanie obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek przez studentów i doktorantów podczas zajęć dydaktycznych
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3849

Zmiany w procedurze zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK

Ukazał się znowelizowany komunikat kanclerza PK w sprawie zmiany procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK. Zmiany związane są z nowymi wytycznymi Sanepidu dla uczelni.

Najważniejsze zmiany dotyczą definicji tzw. bliskiego kontaktu oraz sposobu przekazywania informacji do Sanepidu.

Treść Komunikatu Kanclerza Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK

Informacje z kontaktami do koordynatorów wydziałowych także na stronie PK:
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4117&catid=102&lang=pl&Itemid=415

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie