Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nabór wniosków na finansowanie działalności naukowej

Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej ogłasza nabór wniosków na finansowanie działalności naukowej, służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Zasady podziału środków określa Regulamin podziału subwencji na finansowanie działalności naukowej, służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WIiTCh. Wnioski należy składać na załączonym formularzu.

Do wniosku należy dołączyć rozliczenie subwencji z ubiegłego roku. W przypadku niewykorzystania środków uzyskanych w roku 2020, do wniosku należy dołączyć również wyjaśnienie przyczyn ich niewykorzystania wraz z planem wydatków na rok 2021.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Wydziału w nieprzekraczalnym terminie 31.03.2021. Wszelkie pytania proszę kierować do Prodziekana ds. Nauki, prof. dra hab. inż. Zbigniewa Wzorka (najlepiej poprzez platformę Teams)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2023/24

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akad. 2023/24. Jest to pierwsza wersja planu która w kolejnych tygodniach może jeszcze ulegać

Inauguracja Wydziałowa roku akad. 2023/2024

Dziekan i Władze Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, serdecznie zapraszają Wszystkich Pracowników i Studentów naszego Wydziału na Uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie