Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta-stypendystyw projekcie OPUS LAP

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na 3-miesięczne STYPENDIUM NAUKOWE DLA STUDENTA/TKI  STYPENDYSTY/TKI w projekcie: „Nanoklastry ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajne redukcji chemicznej” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS LAP”, umowa nr UMO-2021/43/I/ST5/01536

 

Nazwa stanowiska: Stypendysta 1

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Wymagania:

  1. Ukończone studia inżynierskie na kierunku chemia, technologia chemiczna lub biotechnologia.
  2. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury oraz redagowanie publikacji i wygłaszanie referatów.
  3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym w prowadzeniu syntez nanomateriałów i ich charakterystyki.
  4. 4. Umiejętność obsługi aparatury naukowej niezbędnej do realizacji zaplanowanych badań (spektrofotometria, UV-Vis, DLS, MS, FT-IR)

Opis zadań:

Stypendysta/stka będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego” Nanoklastry ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajne redukcji chemicznej”, umowa nr UMO-2021/43/I/ST5/01536, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS LAP.

Do obowiązków stypendysty/stki będzie należało:

  1. Opracowywanie receptur nowych syntezy nanomateriałów na bazie ZnTe, charakterystyka opracowanych nanomateriałów za pomocą wybranych metod analitycznych (spektroskopia PL, UV-Vis, DLS, XRD, TEM).
  2. Wstępne opracowanie mechanizmu procesu katalitycznego.
  3. Przygotowywanie wyników badań do publikacji.

 

Termin składania ofert: 12:00 18 marca 2024 r.

Warunki zatrudnienia:

  1. Stypendium naukowe w wysokości 1 000,- zł brutto miesięcznie
  2. Okres finansowania: 3 miesiące

Dodatkowe informacje:

Aplikacje zawierające: a) CV; b) List motywacyjny; c) Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych, d) Kopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, e) Zaświadczenie potwierdzające status studenta; f) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – należy przesyłać na adres: katarzyna.matras-postolek@pk.edu.pl.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową do dnia 20 marca 2024 r.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Orlen – praktyki studenckie

Zapraszamy do aplikowania na płatne praktyki letnie w ORLENIE. 25 miejsc czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych. Program zakłada 3 miesięczny rozwój w Obszarze

Dodatkowe terminy szkoleń świadomościowych

Dodatkowe terminy spotkań w języku polskim oraz 1 w języku angielskim, dla studentek i studentów którzy jeszcze nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu świadomościowym. Linki i terminy w rozwinięciu.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Seminarium Wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK, zapraszam na Seminarium Wydziałowe, na którym swoją prezentację przedstawi dr inż. Olga Długosz z

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie