Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

I rok studiów – podpisywanie dokumentów związanych z podjęciem studiów oraz odbiór elektronicznych legitymacji studenckich

Zapraszamy studentów I roku kierunków Biotechnologia, Inżynieria chemiczna i procesowa oraz Technologia chemiczna w celu podpisywania dokumentów związanych z podjęciem studiów oraz odbioru elektronicznych legitymacji studenckich w terminie od 3 października, w godzinach 9:00 – 14:00.

Kierunek Biotechnologia – pokój nr 9, stanowisko nr 5

Kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa – pokój nr 8, stanowisko nr 4

Kierunek Technologia chemiczna – pokój nr 8, stanowisko nr 2

Jednocześnie informujemy, że w tygodniu od 3 października do 7 października będą odbywać się obowiązkowe szkolenia.

Zajęcia dla studentów I roku odbywać się będą od 10 października zgodnie z zamieszczonym harmonogramem zajęć w semestrze zimowym r.akad.2022/23.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wstępna lista rankingowa stypendium rektora

Wstępna lista rankingowa stypendium rektora, studia stacjonarne II stopnia. Ostateczna lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie w dniu 31.03.2023 r. Wstępna lista rankingowa nr albumów

Przedłużanie ważności ELS

Starości grup proszeni są o zebranie Elektronicznych Legitymacji Studenckich i dostarczenie ich do Dziekanatu w celu przedłużenia ważności.

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie