Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Harmonogram spotkań pracowników w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Wydziału

W imieniu Dziekana WIiTCh dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK zapraszam wszystkich pracowników Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na spotkanie dotyczące zmiany struktury organizacyjnej Wydziału, które odbędzie się z wykorzystaniem MS Teams (Zespół WIiTCh Pracownicy) według następującego harmonogramu:

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej – 1 luty 2021 r.(poniedziałek), w godzinach 10:00-13:00

Instytut Chemii i Technologii Organicznej – 2 luty 2021 r.(wtorek), w godzinach 10:30-12:00

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2 luty 2021 r. (wtorek), w godzinach 12:30-14:00

Katedra Chemii i Technologii Polimerów 4 luty 2021 r. (czwartek) w godzinach 10:00-12:00

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej – 5 luty 2021 r. (piątek) w godzinach 11:00 – 12:00

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

Studentów studiów I stopnia (wszystkie kierunki), informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 29.09.2023 między godziną 12:00-13:00 zostaną uruchomione zapisy na zajęcia z wychowanie fizycznego. Link

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2023/24

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akad. 2023/24. Jest to pierwsza wersja planu która w kolejnych tygodniach może jeszcze ulegać

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW W ROKU AKAD. 2023/24

HARMONOGRAM OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ DLA STUDENTÓW I ROKU: SZKOLENIE BIBLIOTECZNE – 2 października 2023 9:00 – 10:00 – online Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIwNzg3OTMtMjg0Mi00MDY2LTlkMzktNDExZDlmMWEyMWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d   SZKOLENIE ŚWIADOMOŚCIOWE

Inauguracja Wydziałowa roku akad. 2023/2024

Dziekan i Władze Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, serdecznie zapraszają Wszystkich Pracowników i Studentów naszego Wydziału na Uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie