Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Erasmus+ spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić studentów oraz pracowników WIiTCh PK na spotkanie informacyjne dla studentów oraz pracowników zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+, które odbędzie się na platformie MS Teams o godzinie 12:00 w poniedziałek 28 lutego 2022.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaDKz_KXzcXiwdKofFj9AnYb53S_rvV-yAL9aj7am_YU1%40thread.tacv2/1645369480311?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22477a5ecf-8e0a-45ab-9c8e-3f45a8aad6d4%22%7d

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że studenci mają możliwość rekrutowania się na studia cząstkowe lub praktyki w przyszłym roku akademickim w ramach programu Erasmus+ do 08 marca 2022 (godzina 16:00). Dodatkowe informacje nt. zasad rekrutacji można uzyskać na stronie wydziałowej w zakładce Erasmus (https://chemia.pk.edu.pl/erasmus/)

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

 

Izabela Czekaj, Pełnomocnik Dziekana WIiTCH PK ds. Erasmusa

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Seminaria Katedry Chemii i Technologii Polimerów

Uprzejmie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Wydziału na seminaria Katedry Chemii i Technologii Polimerów, podczas  których prezentacje przedstawią: mgr inż. Katarzyna Uram – „Hybrydowe

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie