Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Erasmus+ spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić studentów oraz pracowników WIiTCh PK na spotkanie informacyjne dla studentów oraz pracowników zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+, które odbędzie się na platformie MS Teams o godzinie 12:00 w poniedziałek 28 lutego 2022.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaDKz_KXzcXiwdKofFj9AnYb53S_rvV-yAL9aj7am_YU1%40thread.tacv2/1645369480311?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22477a5ecf-8e0a-45ab-9c8e-3f45a8aad6d4%22%7d

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że studenci mają możliwość rekrutowania się na studia cząstkowe lub praktyki w przyszłym roku akademickim w ramach programu Erasmus+ do 08 marca 2022 (godzina 16:00). Dodatkowe informacje nt. zasad rekrutacji można uzyskać na stronie wydziałowej w zakładce Erasmus (https://chemia.pk.edu.pl/erasmus/)

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

 

Izabela Czekaj, Pełnomocnik Dziekana WIiTCH PK ds. Erasmusa

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie