Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Erasmus+ spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić studentów oraz pracowników WIiTCh PK na spotkanie informacyjne dla studentów oraz pracowników zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+, które odbędzie się na platformie MS Teams o godzinie 12:00 w poniedziałek 28 lutego 2022.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaDKz_KXzcXiwdKofFj9AnYb53S_rvV-yAL9aj7am_YU1%40thread.tacv2/1645369480311?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22477a5ecf-8e0a-45ab-9c8e-3f45a8aad6d4%22%7d

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że studenci mają możliwość rekrutowania się na studia cząstkowe lub praktyki w przyszłym roku akademickim w ramach programu Erasmus+ do 08 marca 2022 (godzina 16:00). Dodatkowe informacje nt. zasad rekrutacji można uzyskać na stronie wydziałowej w zakładce Erasmus (https://chemia.pk.edu.pl/erasmus/)

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

 

Izabela Czekaj, Pełnomocnik Dziekana WIiTCH PK ds. Erasmusa

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie