Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

DODATKOWY HARMONOGRAM SZKOLEŃ ŚWIADOMOŚCIOWYCH dla studentów I roku 2023/24

DODATKOWY HARMONOGRAM SZKOLEŃ ŚWIADOMOŚCIOWYCH dla studentów I roku 2023/2024, semestr zimowy (terminy dodatkowe, dla osób które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniach).

UWAGA: szkolenie trwa 3 godziny dydaktyczne! Jeżeli jest prowadzone online, należy dołączyć do obu spotkań następujących po sobie.

 

19.01.2024 r., piątek, godz. 9:00-11:15

szkolenie stacjonarne przy ul. Lea 114/150

 

23.01.2024 r., wtorek, godz. 7:30-9:45, szkolenie online:

7:30 – spotkanie z Biurem ds. osób z niepełnosprawnościami

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJWleGnjUFmMgVOmEwZcEOccleaI9XEC0r-qLv6h6NfU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca2d5b87-c8be-4425-99a3-776fc7691a69&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed

kod zespołu: ousuk6y

8:15 – spotkanie z Centrum Pedagogiki i Psychologii

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzA1ZDYxMDYtMGE1Mi00MGU4LWJlMTMtZmZjNDJiZjAyNmUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%224fcc1369-2ce8-429c-b07d-28b47f5be826%22%7d

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Orlen – praktyki studenckie

Zapraszamy do aplikowania na płatne praktyki letnie w ORLENIE. 25 miejsc czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych. Program zakłada 3 miesięczny rozwój w Obszarze

Dodatkowe terminy szkoleń świadomościowych

Dodatkowe terminy spotkań w języku polskim oraz 1 w języku angielskim, dla studentek i studentów którzy jeszcze nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu świadomościowym. Linki i terminy w rozwinięciu.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Seminarium Wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK, zapraszam na Seminarium Wydziałowe, na którym swoją prezentację przedstawi dr inż. Olga Długosz z

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie