Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Biotechnologia – studia I i II stopnia – przedmioty wybieralne

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się linki, które będą aktywne do wypełnienia od godziny 18.00 28 czerwca 2023 do godziny 8.00 30 czerwca 2023.

Obejmują one przedmioty wybieralne dla semestru 3-7 studiów I stopnia oraz 2 studiów II stopnia. Proszę o dokonanie wyboru przedmiotów wybieralnych na cały najbliższy rok akademicki.

II stopień

Semestr 2: Microsoft Forms (https://forms.office.com/e/mEYLtTGdSD)

I stopień

Semestr 3: Microsoft Forms  (https://forms.office.com/e/RZmLcjm5ei)

Semestr 4: Microsoft Forms  (https://forms.office.com/e/1VKGbstBQy)

Semestr 5: Microsoft Forms  (https://forms.office.com/e/X3UdcDuBPL)

Semestr 6: Microsoft Forms  (https://forms.office.com/e/1S9NNV8k9r)

Semestr 7: Microsoft Forms  (https://forms.office.com/e/RStEa9EyNE)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie