Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Biotechnologia 1 rok – przedmioty wybieralne na sem I

Studentów studiów stacjonarnych 1 roku, kierunek Biotechnologia informujemy, że ruszyły zapisy na przedmioty wybieralne realizowane w semestrze I. Wyboru jednego z dwóch bloków przedmiotów dokonać można na stronie https://chemia.pk.edu.pl/studenci/przedmioty-wybieralne-biotechnologia-sem-i/ (wymagane jest aktywne konto Office 365 w domenie student.pk.edu.pl*) w terminie do dnia 9 października (niedziela).

Limit miejsc dla każdego bloku wynosi 30 osób, o wpisie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby które zapiszą się na dany blok zajęć ponad przyjęty limit miejsc, mogą decyzją Prodziekana ds. studenckich, zostać skierowane na inne zajęcia (w zależności od ilości wolnych miejsc).

 

* informacje nt. sposobu aktywacji konta Office 365 w domenie student.pk.edu.pl dostępne są na stronie Działu Informatyzacji PK.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie