Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Oferta płatnych praktyk wakacyjnych dla studentów wszystkich kierunków naszego wydziału

Firma „Alventa” S.A. z siedzibą w Alwerni przy ul. Karola Olszewskiego 25, przyjmie na płatne praktyki wakacyjne studentów naszego wydziału, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5. Zainteresowane osoby, proszę o przesłanie do mnie mailowo informacji w tej sprawie do 9 maja 2022 r.

Alventa S.A. zobowiązuje się zawrzeć ze studentami umowę o pracę na czas określony, co najmniej 1 miesiąca, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku związanym z wybranym kierunkiem studiów i z wynagrodzeniem co najmniej odpowiadającym wynagrodzeniu minimalnemu w rozumieniu  ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.).

Po zakończeniu praktyki studenci otrzymają zaświadczenia o odbytych praktykach.

Zachęcam wszystkie osoby spełniające warunki do składania zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wszelkie pytania proszę kierować do prodziekana ds. studenckich.

dr inż. Piotr Suryło

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie