Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Zaproszenie na wykład Pani Dr Yee Van Fan

Dyrektor Centrum Doskonalenia Badań Naukowych zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Krakowskiej na wykład Pani Dr Yee Van Fan pracownika naukowego Laboratorium Integracji Zrównoważonych Procesów (SPIL) na Politechnice Breńskiej. Wykład odbędzie się dnia 19 listopada w godzinach 10:00 – 11:30.

 

Krótka sylwetka Pani Dr Yee Van Fan oraz tematyka wykładu została podana poniżej:

Dr Yee Van Fan jest pracownikiem naukowym w Laboratorium Integracji Zrównoważonych Procesów – SPIL, finansowanym przez UE, na Politechnice Brneńskiej w Czechach. Jest również wykładowcą na Wydziale Zarządzania w ramach EduLab4Future współfinansowanego przez program Eramus+ UE oraz pracownikiem naukowym na kontrakcie w Tomsk Polytechnic University, Federacja Rosyjska. Pełni również funkcję Associate Editor w Journal of Cleaner Production (IF: 9.297), jest członkiem Rady Naukowej czasopism Energy Sources, Part A: Recovery, Utilisation and Environmental Effects (IF: 3.447) oraz Chemical Engineering Transactions. Wśród zainteresowań badawczych dr Fan znajduje się przetwarzanie odpadów i zarządzanie nimi, rozszerzone o ocenę zrównoważonego rozwoju, skupiające się na opracowywaniu przyjaznych dla środowiska podejść i systemów. Jest wymieniana wśród 2% najlepszych naukowców na świecie pod względem cytowań prac naukowych wg. statystyków z Uniwersytetu Stanforda oraz wydawnictwa Elsevier. Jej indeks Hirscha wg. bazy Scopus wynosi 20 (1393 cytowania).

Termin: 19 listopada w godzinach 10:00 – 11:30, spotkanie na platformie TEAMS – kod zespołu: mnmvgz8

Temat wykładu: Environmental Assessment and Process Integration for Sustainable Development – Part 1 (wykład w języku angielskim)

Opis: This lecture is to introduce sustainable development. The concept is including weak and strong sustainability, Circular Economy, measurement and indicators are discussed as well. It also shed light on the impact of COVID-19 on sustainable development. The main highlight is the introduction of Process Integration and its applicability in supporting sustainable development. The application in the industries is also discussed

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie