Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wybór bloków przedmiotów wybieralnych realizowanych w semestrze 2 studiów II stopnia Biotechnologii w roku akademickim 2024-2025

Szanowni Państwo,

aby wskazać preferowany blok przedmiotów wybieralnych proszę wypełnić formularz dostępny pod adresem: https://forms.office.com/e/ZF4xC0K53y . Formularz dostępny będzie od godziny 15.00 w czwartek 13.06.2024 do końca wtorku 18.06.2024. Poszczególne bloki przedmiotów mają ustaloną maksymalną liczbę miejsc. O zakwalifikowaniu do realizacji danego bloku przedmiotów decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu dopuszczalnej liczby osób, pozostali chętni zostaną przypisani do drugiego bloku przedmiotów. Przez kolejność zapisów rozumiany jest czas przesłania formularza zarejestrowany przez serwer. Wybór jest obowiązkowy.

Z poważaniem Tomasz Lubera

Wybór pierwszy.

Blok 1A:

  1. Bioprinting – drukowanie 3d – 15W+45L
  2. Biomateriały nieorganiczne – 15S
  3. Biomateriały organiczne – 15S
  4. Nutrigenetyka i nutrigenomika – 30S
  5. Pestycydy – 15S

Blok 1B:

  1. Projektowanie leków – 15S+30L
  2. Kosmetyki probiotyczne – 15S+15L
  3. Chemia zmysłów – 30S
  4. Sensory i biosensory – 30S
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie