Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wiadomość w sprawie chemii fizycznej i wybranych działów chemii biofizycznej

Informuję, że działając na podstawie Regulaminu studiów na PK § 19 ust. 14 ustanawiam egzamin komisyjny z następujących przedmiotów:

1. Chemia fizyczna – 2 rok TCh
2. Chemia fizyczna – 2 rok IChiP
3. Wybrane działy chemii biofizycznej – 3 rok BT.

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia wymienionych wyżej modułów.  Pozytywny wynik egzaminu będzie stanowił równoczesne zaliczenie całego modułu. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej pomiędzy 15 a 19 marca 2021 r.

Wypełnione podanie, które znajduje się pod poniższym linkiem należy złożyć lub przesłać mailem do dziekanatu do 9 marca 2021 r.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie