Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

UWAGA Kandydaci na studia II stopnia

W dniach 14-18 lutego 2022 Kandydaci na studia II stopnia zakwalifikowani do wpisu, zobowiązani są do wgrania do systemu rekrutacyjnego następujących dokumentów:

1) skan dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku jego braku zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów.
Osoba przyjęta na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/22, która w procesie rekrutacji na studia przedstawiła zaświadczenie o ukończeniu studiów, jest zobowiązana – w terminie 30 dni od wydania jej dyplomu ukończenia studiów – do dostarczenia do dziekanatu kserokopii dyplomu i przedłożenia oryginału dyplomu w celu włączenia poświadczonej przez uczelnię kserokopii dyplomu do teczki akt osobowych studenta, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

2) formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

3) w przypadku braku zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej, skan potwierdzenia wniesienia opłaty.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Krzysztof Penderecki in memoriam

Nadchodzącym koncertem Politechnika Krakowska upamiętnia postać wielkiego kompozytora. Wspominamy także spotkanie z Profesorem w murach naszej uczelni.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie