Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Pomiar oddziaływań międzycząsteczkowych – seminarium

Firma NanoTemper Technologies zaprasza na seminarium poświęcone tematyce pomiaru oddziaływań międzycząsteczkowych. Nasza ta jest wyspecjalizowanym producentem systemów Monolith, służących do tego właśnie celu. Poprzez pomiar oddziaływań rozumieć należy pomiar stałej dysocjacji, czyli Kd oddziaływania. Główna technologia, na której oparte są wspomniane systemy nazywa się w skrócie MST (Microscale Thermophoresis), a na przestrzeni lat doczekała się modyfikacji, umożliwiających pomiar najbardziej wymagających oddziaływań będących przedmiotem badań biologii molekularnej, biochemii i biofizyki.

Wśród dostępnych aplikacji, uwzględnić można oddziaływania typu:
• białko – białko,
• białko – mała cząsteczka,
• białko – kw. nukleinowy,
• białko – nanocząsteczka,
• białko – komórka
• i wiele innych

Tym co wyróżnia wskazaną metodę jest pomiar zachodzący w oparciu zmieniającą się fluorescencję, bez wykorzystania jakiekolwiek immobilizacji, w roztworze, przy użyciu ul objętości próby i w bardzo niskim stężeniu partnerów oddziaływania.

Firma NanoTemper Technologies jest przekonana, że rozwiązania te mogą zainteresować zarówno osoby interesujące się bezpośrednio szeroko pojętą tematyką białek i ich interakcji z innymi molekułami jak również specjalistów od metod emisyjnych, a szczególnie fluorescencji.

Więcej informacji będzie mozna uzyskać w trakcie 45 minutowego seminarium, które będzie zorganizowane zdalnie na platformie MS Teams 8 lipca, o godzinie 12:00.
Link do spotkania: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod poniższymi adresami:
https://nanotempertech.com/
https://nanotempertech.com/monolith/

oraz w załączniku.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie