Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

OSTATNI TERMIN SZKOLENIA ŚWIADOMOŚCIOWEGO DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA

OSTATNI TERMIN SZKOLENIA ŚWIADOMOŚCIOWEGO dla osób którym wzięcie udziału zagwarantuje otrzymanie zaliczenia semestru zimowego r. akad. 2023/24.

 Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 17:00 na platformie Teams. Link poniżej.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA1MGE5MzEtMjIyYi00NmUzLTgyMjQtYmE2NWNkZjYwMWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%224fcc1369-2ce8-429c-b07d-28b47f5be826%22%7d

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Orlen – praktyki studenckie

Zapraszamy do aplikowania na płatne praktyki letnie w ORLENIE. 25 miejsc czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych. Program zakłada 3 miesięczny rozwój w Obszarze

Dodatkowe terminy szkoleń świadomościowych

Dodatkowe terminy spotkań w języku polskim oraz 1 w języku angielskim, dla studentek i studentów którzy jeszcze nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu świadomościowym. Linki i terminy w rozwinięciu.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Seminarium Wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK, zapraszam na Seminarium Wydziałowe, na którym swoją prezentację przedstawi dr inż. Olga Długosz z

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie