Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nagroda im Artura Rojszczaka 2023

Klub Stypendystów FNP ogłasza siedemnastą edycję konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się zarówno dorobkiem naukowym, jak i prospołeczną humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji. Dotychczasowymi laureatami są:

http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/laureaci .

Więcej informacji na temat Nagrody, przebiegu konkursu i sylwetki dotychczasowych laureatów można znaleźć na stronie:
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w 2023 zmienia się formuła kwalifikacji do nagrody: można zgłosić kandydatów, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu siedmiu lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się konkurs. Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o 12 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. 

Zgodnie z ustaleniami z Zarządem Klubu wartość Nagrody w 2023 roku wynosi 5000 zł, kwota może zostać podniesiona od kolejnej edycji w roku 2024.

 

Aktualny Regulamin NAR

Aktualny formularz zgłoszeniowy

Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2023 roku.

Notatka informacyjna

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie