Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Informacja dotycząca realizacji zajęć w semestrze letnim roku akad. 2020/21

Szanowni Państwo,

w semestrze letnim roku akadem. 2020/21 część zajęć została zaplanowana w formie stacjonarnej w tym wszystkie zajęcia laboratoryjne. Proszę aby przedstawiciele grup skontaktowali się z prowadzącymi w celu potwierdzenia lub ustalenia terminu zajęć, ponieważ niektóre zajęcia zostaną przeniesione do realizacji w formie zdalnej (nie dotyczy zajęć laboratoryjnych).
Co do zajęć laboratoryjnych zalecone zostało aby część organizacyjna, szkolenie BHP i wprowadzenie do zajęć było przeprowadzone zdalnie w ciągu maksymalnie dwóch pierwszych tygodni. Również i w tej sprawie proszę aby przedstawiciel grupy skontaktował się z prowadzącym zajęcia.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie