Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

EXCELLENCE CHALLENGE – zaproszenie do udziału w VI edycji programu mentoringowego

Biuro Pozyskiwania Funduszy serdecznie zaprasza pracowników Politechniki Krakowskiej  (kadrę naukowo – dydaktyczną)  oraz doktorantów do udziału w kolejnej – już  VI edycji programu mentoringowego pn. EXCELLENCE CHALLENGE.

Celem głównym programu jest poprawa efektywności w zakresie pozyskiwania środków finansowych na badania oraz realizację innych przedsięwzięć, które przyczyniają się do zwiększenia potencjału rozwojowego uczelni.  Cele szczegółowe obejmują m.in. pomoc w przygotowywaniu grantów/projektów krajowych i międzynarodowych, wsparcie w rozwijaniu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz pomoc w budowaniu ścieżki kariery naukowej z wykorzystaniem grantów. Cele oraz zakres tematyczny spotkań są dostosowywane indywidualnie do potrzeb
i oczekiwań poszczególnych uczestników.

W tej edycji szczególnie szukamy osób, które są zainteresowane składaniem wniosków do XIV edycji programu LIDER, do którego nabór kończy się 9 maja 2023 roku.

W tej edycji programu mentoringowego planujemy objąć wsparciem 16 osób.

O przyjęciu do programu decydować będzie:

  1. Przynależność do grupy docelowej (doktoranci, pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni)
  2. Wypełnienie i przesłanie karty uczestnika  oraz cv.
  3. Kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia (drogą mailową na adres fundusze@pk.edu.pl ) przyjmowane będą do 25.01.2023 roku.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż 16 osób (limit przewidziany na tę edycję), kolejne zgłoszone  osoby zostaną umieszczone na liście osób zakwalifikowanych do udziału w kolejnej edycji programu.

W załączeniu znajdują się szczegółowe informacje o programie oraz karta uczestnika.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie