Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Egzamin komisyjny z chemii fizycznej i wybranych zagadnień z chemii biofizycznej

Informuję, że:

  1. w poniedziałek 15 marca 2021 r. od godz. 8.00 odbędzie się w sali 12 egzamin komisyjny z Wybranych zagadnień z chemii biofizycznej dla studentów III roku kierunku Biotechnologia,
  2. we wtorek 16 marca 2021 r. od godz. 10.00 odbędzie się w sali 12 egzamin komisyjny z chemii fizycznej dla studentów II roku kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa,
  3. w czwartek 18 marca 2021 r. od godz. 9.30 odbędzie się w sali 12 egzamin komisyjny z chemii fizycznej dla studentów II roku kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

OSOBY, KTÓRE WYRAZIŁY CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZOSTAŁY POINFORMOWANE O JEGO TERMINIE POPRZEZ POCZTĘ W WIRTUALNYM DZIEKANACIE.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie