Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

DS-M 2022 nabór wniosków

Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej ogłasza nabór wniosków na finansowanie działalności naukowej, służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Zasady podziału środków określa Regulamin podziału subwencji na finansowanie działalności naukowej, służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WIiTCh. Wnioski należy składać na załączonym formularzu.

Warunkiem uzyskania subwencji jest złożenie rozliczenia subwencji z ubiegłego roku w terminie 25.04.2022. W przypadku niewykorzystania środków uzyskanych w roku 2021, do wniosku należy dołączyć również wyjaśnienie przyczyn ich niewykorzystania wraz z planem wydatków na rok 2022.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Wydziału w nieprzekraczalnym terminie 29.04.2022. Wszelkie pytania proszę kierować do Prodziekana ds. Nauki, prof. dra hab. inż. Zbigniewa Wzorka (najlepiej poprzez platformę Teams).

Jednocześnie Dziekan WIiTCh przypomina o obowiązku rozliczenia subwencji uzyskanej w poprzednim roku przez osoby, które nie będą ubiegać się o przyznanie środków w roku bieżącym. Rozliczenie to powinno być złożone również do 25.04.2022.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie