Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego dla osób, które jeszcze nie wzięły w nim udziału

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego dla osób, które jeszcze nie wzięły w nim udziału: 

4 listopada 2022 (piątek) godz. 17.00
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM4ZDhkOTMtNTQyOS00ODRkLWI3N2MtMGM4MWIyMzgxMmE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

10 listopada (czwartek) godz. 13.00
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdiNGZlNTQtODdhNy00NzUwLTk1MzUtNGJiODgzNGIzN2U0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

19 listopada 2022 (sobota) godz. 10.00
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZiNDM5YjYtNWExZi00NWI3LThlZDUtYWM3YjQ5NDc1NTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Przypominamy:
Spotkanie potrwa 45 minut i będzie się składać z wykładu oraz krótkiego testu podsumowującego na końcu spotkania. Zalogowanie się na spotkanie z ponad 5-minutowym opóźnieniem wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

WAŻNE!
Studenci kontynuujący studia na PK, którzy są zapisani do Biblioteki PK zostają zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia.
Studenci, którzy odbyli już szkolenie biblioteczne w Bibliotece PK lub w bibliotece innej uczelni wyższej zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia, po podpisaniu oświadczenia dostępnego w Wypożyczalni BPK przy ul. Warszawskiej 24.

Dla pozostałych studentów udział w szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowy. Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie