Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Bezpłatne szkolenia dla studentów

W związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Od bieżącego tygodnia uruchomiona została rekrutacja na warsztaty z zakresu:

– autoprezentacji i wystąpień publicznych (6 h),
– sztuki negocjacji – WIN-WIN (6 h),
– zarządzania zespołem (6 h),
– zakładania START UPu (16 h),
– kreatywnego myślenia (6 h),
– zakładania firmy (8 h),
– tworzenia biznesplanu (16 h).

Warunkiem udziału w warsztatach jest:
1) posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej,
2) wpis na co najmniej czwarty semestr studiów stacjonarnych I stopnia lub II stopnia (wszystkich semestrów),
3) dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego semestru

Studenci mogą brać udział w dowolnej ilości warsztatów!

Szczegółowe informacje nt. poszczególnych warsztatów można uzyskać pod poniższym linkiem:
https://www.cj.pk.edu.pl/po-wer-pk-xxi-2-0/

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie