Skip to content

mgr Monika Zalewska-Pawlik

Obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Grzegorz Rotko

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Rotko na temat „Charakterystyka elektrochemiczna dehalogenacji redukcyjnej wybranych polibromowanych eterów difenylowych oraz polibromowanych benzenów”, która odbędzie się w dniu 16 …

Obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Joanna Kuc

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Kuc na temat „Badania w zakresie oznaczania heksabromocyklododekanu w próbkach przemysłowych i w żywności”, która odbędzie się w …

Obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Wojciech Stryjewski

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Stryjewskiego na temat „Modelowanie i analiza procesowa bioreaktorów fluidyzacyjnych”, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 roku …

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie