Skip to content

inne

Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania

 

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”

Albert Einstein 

 

 

Od początków dziejów mamy do czynienia z przekazywaniem wiedzy. Pierwszą formą komunikacji był przekaz

SKN/SP/496719/2021

Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzlanych nanokompozytów polimerowych
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie