SKN/SP/496719/2021

Nazwa konkursu: Studenckie Koła Tworzą Innowacje

Kierownik projektu: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Tytuł projektu: Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzlanych nanokompozytów polimerowych

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021

Data zakończenia realizacji projektu: 2022

Streszczenie: Celem niniejszego projektu jest opracowanie skutecznej metodologii projektowania i otrzymywania na drodze druku 3D-VAT fotoutwardzalnych nanokompozytów polimerowych. Opracowane nowe materiały fotochemiczne będą wymagały niewątpliwie poszerzenia istniejącego zaplecza aparaturowego. Dlatego też w ramach wnioskowanego projektu zaplanowano prace projektowe i konstruktorskie mające na celu znaczącą modyfikację budowy standardowych drukarek 3D w technologii SLA. Modyfikacje te w głównej mierze będą koncentrowały się na wprowadzeniu drugiego dodatkowego źródła światła o innej długości fali, co miałoby wpływać znacząco na przyspieszenie realizacji wydruków a także gwarantować możliwość realizacji wydruków materiałów złożonych z dwóch różnych żywic polimerowych foto-utwardzanych według mechanizmu rodnikowego oraz kationowego. Dodatkowym aspektem konstruktorskim który będziemy chcieli zrealizować jest zastosowanie w nowym prototypie drukarki 3D wanny gwarantującej możliwość podgrzewania materiału w postaci płynnej żywicy. Podejście zarówno do produkcji nanokompozytowych fotoutwardzlanych materiałów z zastosowaniem technik przyrostowych 3D przy wykorzystaniu różnych źródeł światła typu LED w połączeniu z konstrukcją całkowicie nowych urządzeń do druku 3D staje się tym samym nową strategią otrzymywania materiałów polimerowych tzw.: multi-materiałów, która to strategia wprowadzi druk 3D na nowy wymiar zaawansowania technologicznego.