Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania

 

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”

Albert Einstein 

 

 

Od początków dziejów mamy do czynienia z przekazywaniem wiedzy. Pierwszą formą komunikacji był przekaz ustny, a po wynalezieniu pisma nauczanie zaczęło się skupiać na księdze, a nie na nauczycielu. Gdy wynaleziono druk i książki stały się bardziej dostępne, nauczyciel stał się przewodnikiem po nich. 

Rozwój nowych technologii, a szczególnie technologii informatycznych IT zmieniły świat. Te nowe technologie wkroczyły w każdą dziedzinę życia, nawet tą najważniejszą, czyli edukację.   

Przykładem może być projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest kontynuacją wcześniejszego projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – pilotaż” (realizowany w okresie 31.10.2013 – 30.09.2015). 

Celem projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”  jest wzmocnienie u uczniów kompetencji kluczowych i właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, a wśród nauczycieli wzrost jakości nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym z uwagi na konieczność zmian spowodowanych epidemią Covid-19 

Po pandemii cel projektu został nieco zmodyfikowany.  

 

Dofinansowanie projektu z UE:  28 155 334 zł   (część miękka).
Dofinansowanie części dot. infrastruktury: 61 837 296,00 zł.

 

Liderem części miękkiej jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, natomiast liderem części dot. infrastruktury jest AGH. Politechnika Krakowska jest jednym z Partnerów. 

W projekcie uczestniczy: 

– 8 uczelni:  PK, AGH, UEK, UJ, UP, UR,  PWSZ w Tarnowie, WSTiE w Suchej Beskidzkiej,
– Fundacja Centrum Kopernika,
– Miasta w Internecie,
– ok. 200 szkół średnich,
– ok. 50 000 uczniów.

Zajęcia prowadzone są z 19 obszarów tematycznych:  7 zawodowych i 12 ogólnych.
Okres realizacji projektu : 01.01.2016 – 30.06.2023.

 

Dzięki temu projektowi został zakupiony sprzęt do prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym, czyli on-line. Uczniowie będąc u siebie w szkole mogą czynnie uczestniczyć w zajęciach. 

W obszarze chemii na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przeprowadzane są następujące zajęcia: 

 • 60 godz. wykładów / rok szkolny ( po 30 godz. dla gr. A i B) 
 • 30 godz. konsultacji kół naukowych / rok szkolny,   
 • 60 godz. naukowych warsztatów weekendowych (3 razy na semestr – 30 godz.) / rok szkolny 
 • 25 godz. naukowych warsztatów letnich / rok szkolny.

 

Wykłady podzielone zostały na następujące grupy tematyczne: 

 • Biotechnologia, 
 • Chemia analityczna i fizyczna, 
 • Chemia i technologia wokół nas, 
 • Żywność i żywienie, 
 • Biologiczne metody oceny środowiska, 
 • Chemia – struktura, synteza, natura, 
 • Gospodarka surowcami i odpadami w przemyśle cementowym, 
 • Materiały polimerowe do zastosowań medycznych, 
 • Inżynieria materiałowa. 

 

Zakres tematyczny kół naukowych: 

 • Porównanie twardości ogólnej oraz węglanowej wód mineralnych oraz z naturalnych cieków wodnych, 
 • Biotechnologia – wytwarzanie wina,
 • Chemia i technologia kosmetyków, 
 • Kwas octowy w laboratorium i w kuchni.

W czasie wykładów uczniowie mogą brać czynny udział w zajęciach zadając pytania nauczycielom akademickim lub odpowiadając na pytania wykładowców w trakcie wykładów. Na niektórych wykładach są pokazywane krótkie doświadczenia lub filmiki przedstawiające procesy technologiczne otrzymywania preparatów chemicznych w celu lepszego zrozumienia omawianej tematyki.  

Konsultacje kół naukowych odbywają  się również on-line, gdzie omawiane są poszczególne ćwiczenia laboratoryjne, które uczniowie wykonują w szkole. Konsultacje odbywają się również za pośrednictwem poczty mailowej i telefonicznie. 

Trzy razy w semestrze przez 3 weekendy prowadzone są naukowe warsztaty weekendowe. Warsztaty te odbywają się w systemie stacjonarnym w salach laboratoryjnych.  

W pierwszym tygodniu wakacji przeprowadzane są naukowe warsztaty letnie, które podobnie jak naukowe warsztaty weekendowe odbywają się w systemie stacjonarnym i trwają od poniedziałku do piątku.   

Nawiązując do naszego motta, można mieć nadzieję, iż sposób przekazu wiedzy za pomocą urządzeń IT – wykłady, konsultacje z nauczycielami akademickimi oraz praktyczne zajęcia (zajęcia laboratoryjne) na uczelni przyczynią się do tego, że nauka stanie się cennym darem dla uczniów szkół średnich uczestniczących w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej. 

 

A tutaj zapraszam do obejrzenia krótkiej historii Małopolskiej Chmury Edukacyjnej na Politechnice Krakowskiej (podanej w pigułce)