Skip to content

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Inspiracje naukowe

W Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej C-5 WIiTCh Politechniki Krakowskiej  realizowany jest projekt pn. „Inspiracje naukowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr projektu POWR.03.01.00-00-T085/18.
Okres realizacji projektu od 02.02.2019 do 31.12.2023…

0008/DIA/2019/48

Projektowanie, otrzymywanie oraz badanie właściwości aplikacyjnych nowego typu powłok PSP  i TSP w ramach konstrukcji innowacyjnych systemów do mapowania rozkładu termodynamicznych parametrów stanu na powierzchniach obiektów rzeczywistych, na potrzeby przemysłu wysokich technologii

0052/DIA/2018/47

Synteza i badania właściwości aplikacyjnych nowych wysokowydajnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do fotoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych nowej generacji
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie