Inspiracje naukowe

W Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej C-5 WIiTCh Politechniki Krakowskiej  realizowany jest projekt pn. „Inspiracje naukowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr projektu POWR.03.01.00-00-T085/18.
Okres realizacji projektu od 02.02.2019 do 31.12.2023
Dofinansowanie projektu z UE: 1 562 937,21 zł

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych min. 470 uczniów z 4 szkół podstawowych i przedszkola gminy Kraków, Wieliczka, Kocmyrzów-Luborzyca, w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, poszerzenia wiedzy ogólnej i specjalistycznej, pobudzenia aktywności edukacyjnej
i kulturalnej, zapobiegania społecznemu wykluczeniu przy wykorzystaniu zasobów uczelni.

W ramach projektu realizowane są zajęcia w ramach modułów:

  • INSPIRACJE EKOLOGICZNE
  • INSPIRACJE KREATYWNE
  • INSPIRACJE CHEMICZNE
  • INSPIRACJE FIZYCZNO-MATEMATYCZNE

 

Od czerwca 2022 r. projekt obejmuje również wsparciem w ramach: „Pomocy Ukrainie” ponad 700 osób. Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat – obywateli Ukrainy, migrantów uciekających z obszaru Ukrainy objętego wojną, którzy przekroczyli granicę po 24.02.2022 r. Zajęcia w ramach ww. projektu będą trwać do 31.12.2023 r. Prowadzone są w formie laboratoryjnej oraz warsztatowej, gdzie dzieci samodzielnie wykonują doświadczenia chemiczne oraz poznają świat atomów i cząsteczek. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy, kreatywny i rozwojowy. Projekt realizowany jest przy wsparciu tłumaczy znających język ukraiński. Projekt przyczynia się do:

  • wzrostu zapobiegania społecznemu wykluczeniu
  • wzrostu aktywizacji społecznej i zawodowej
  • poszerzenia wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań
  • pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej