Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Zasady wyjazdów oraz rekrutacji

 

Na politechnicznej stronie programu Erasmus+ umieszczone zostały podstawowe informacje o Programie Erasmus+, zasady finansowania wyjazdów, oraz obowiązujące w Biurze Erasmusa terminy (sekcja Dla studentów > Wyjazd na studia lub Wyjazd na praktyki).

Kopia aktualnego dokumentu „Zasady realizacji wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+” jest również do pobrania w zakładce Erasmus/pliki-files.

Zgodnie z wytycznymi operatora programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen z toku studiów oraz biegła znajomość języka obcego (język angielski lub język nowożytny w którym mają się odbywać zajęcia).

Aby usprawnić system rekrutacji Wydziałowej dla składających podania przygotowane zostały dwa podania (oba dostępne w zakładce Erasmus/pliki-files):

Kwestionariusz 1 przeznaczony jest dla studentów starających się o wyjazd na studia, natomiast Kwestionariusz 2 jest dla wyjeżdżających na praktyki.

Jak co roku, biorąc pod uwagę ograniczoną pulę finansową przeznaczoną na każdy z wydziałów, stypendia wyjazdowe są przyznawane na podstawie kolejności na liście rankingowej. Lista ta jest sporządzona na podstawie dostarczonych przez Państwa dokumentów i punktowane w niej są:


1. Średnia ocenilość punktów 1-10
brana jest pod uwagę średnia z dwóch ostatnich zamkniętych semestrów na studiach I lub II stopnia lub w przypadku słuchaczy studiów magisterskich – średnia z całego I stopnia

2. Kompetencje językowe (potwierdzone certyfikatem – min. B2)ilość punktów 1-6
w zależności od poziomu znajomości języka obcego (angielski) można uzyskać:
1 pkt – potwierdzenie przez SPNJO bez certyfikatu
2 pkt – certyfikat B1
3 pkt – certyfikat B2
4 pkt – certyfikat C1 lub wyżej
Dodatkowo można otrzymać 1 pkt za ukończony kurs języka angielskiego technicznego, oraz 1 pkt za znajomość innego, dodatkowego języka obcego

3. Wybór partnera strategicznego (jeśli dotyczy)ilość punktów 0-2
w przypadku wyjazdu na studia wybór strategicznej uczelni partnerskiej (jedna z uczelni z podpisaną umową o podwójnym dyplomowaniu) jest dodatkowo punktowany

4. Działalność w studenckim ruchu naukowymilość punktów 1-5
każda z dodatkowych aktywności jest oceniana jako 1 pkt (aktywność w kole naukowym, w samorządzie studenckim, udział w Nocy Naukowców, studenckich akcjach charytatywnych, dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe itp.)

5. Inne dodatkowe osiągnięcia naukoweilość punktów 1-2
publikacje, referaty na konferencjach

Zgodnie z zasadami przyjętymi na WIiTCH warunki konieczne to:

  • potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (minimum)
  • średnia ocen minimum 4,0 (z poprzedniego roku akademickiego lub całości studiów I stopnia) dla ubiegających się o wyjazd na studia,
  • średnia ocen minimum 3,5 (z poprzedniego roku akademickiego lub całości studiów I stopnia) dla ubiegających się o wyjazd na praktyki,

Podania osób na tzw. „warunku” lub o niewystarczającej średniej ocen nie będą rozpatrywane.

Wybierając uczelnię proszę wziąć pod uwagę listę przedmiotów dostępnych dla studentów przyjeżdżających oraz to w jakim języku są prowadzone oferowane kursy. Ilość przedmiotów powinna być tak dobrana aby w ciągu jednego semestru skompletować 30 ECTS.

Ostateczny protokół z rekrutacji jest tworzony w kolejnym dniu roboczym po ostatnim dniu ogłoszonego czasu rekrutacji, a Komisja Rekrutacyjna zbiera się do 5 dni roboczych po ostatnim dniu ogłoszonego czasu rekrutacji.

Biorący udział w rekrutacji będą poinformowani o wynikach rekrutacji przez koordynatora wydziałowego w terminie do 5 dni roboczych od podpisania ostatecznego protokołu przez Komisję Rekrutacyjną.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, do Dziekana Wydziału, którego postanowienie jest ostateczne.”

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Ważne linki:

Erasmus+ na PK:

29.11.2023: Dzień Mobilności PK

Zapraszamy na Dzień Mobilności na Politechnice Krakowskiej | Facebook. 29.11.2023 r. Biuro Sekcji Programu Erasmus+ będzie czynne wyjątkowo do godziny 11.30. Artykuł 29.11.2023: Dzień Mobilności PK pochodzi z serwisu Politechnika Krakowska | Erasmus+.

W dniach 28.08 – 31.08.2023 r. Biuro Sekcji Programu Erasmus PK będzie nieczynne Artykuł pochodzi z serwisu Politechnika Krakowska | Erasmus+.

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej PK:

Program Vulcanus in Japan – edycja 2024 -2025

Program VULCANUS IN JAPAN, współfinansowany przez Unię Europejską, oferuje płatne staże w firmach z branży przemysłowej w Japonii obywatelom państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych. W programie mogą uczestniczyć studenci

Waarom is casino Bruno in opkomst in NL?

Brunocasino.nl is populair onder beginnende en gevorderde spelers in NL (2023). Voor NL klanten heeft een goed virtueel gokwebsite altijd een licentie. Een gokplatform van kwaliteit biedt toegang tot ultramodern

Wymiana Studencka z Hanyang University (Korea Pd)

Informujemy o możliwości wyjazdu na studia częściowe do Hanyang University (HYU) w semestrze letnim (marzec do czerwiec) roku akademickiego 2023-2024). Szczegółowe informacje dotyczące oferty przedmiotowej uczelni oraz warunków przyjęcia na wymianę

Wymiana Studencka z Kyungpook National University (Korea Pd)

Informujemy o możliwości wyjazdu na studia częściowe do Kyungpook National University (KNU) w semestrze letnim (marzec – czerwiec) roku akademickiego 2023/2024. Szczegółowe informacje dotyczące oferty przedmiotowej uczelni oraz warunków przyjęcia na wymianę dostępne

Wymiana Studencka z Chung-Ang University

Informujemy o możliwości wyjazdu na studia częściowe do Chung-Ang University (CAU) w semestrze letnim (marzec – czerwiec) roku akademickiego 2023-2024. Szczegółowe informacje dotyczące oferty przedmiotowej uczelni oraz warunków przyjęcia na wymianę dostępne

Stypendia GFPS-Polska

GFPS-Polska zaprasza studentów oraz doktorantów i asystentów naukowych wszystkich kierunków z Polski do składania wniosków o stypendium w Niemczech na semestr letni 2024. roku akademickiego. Termin zgłoszeń upływa 10.10.2023Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:

Staże i praktyki dla studentów

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie