Skip to content

14 czerwca, 2023

Konkurs na stanowisko typu Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie NCN OPUS-23

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant_1

Typ konkursu NCN: OPUS – 23
Termin składania ofert: 16.10.2023, godz. 13:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

  • tytuł zawodowy magistra
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie