Skip to content

Koło Naukowe Polimerów – kompozyty i antypireny

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
 1. Chemia budowlana – dr inż. Tomasz Majka

Główny obszarem badań prowadzonych w ramach tego tematu jest projektowanie i wykonanie nowoczesnych konstrukcji zespolonych w obrębie budownictwa energooszczędnego z wykorzystaniem polimerowych materiałów kompozytowych. Zadaniem zespołu studentów jest opracowanie nowej konstrukcji drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, ścian działowych i ścian nośnych spełniających normy budowlane przede wszystkim w obszarze obniżonej palności. Dodatkowym zagadnieniem realizowanym w ramach tej tematyki badawczej są nowoczesne spoiwa i kotwy budowlane (także chemiczne) oraz bio-ekologiczne materiały termoizolacyjne i wygłuszające.

 1. Konstrukcja środków ochrony i akcesoriów do zastosowań militarnych – dr inż. Tomasz Majka

Temat badawczy obejmuje zagadnienia związane z priorytetowymi kierunkami badań w resorcie Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2026 w szczególności: uzbrojenie
i bezzałogowe systemy autonomiczne oraz przetrwanie i ochrona na polu walki. Jednym
z dominujących kierunków rozwoju uzbrojenia i sprzętu wojskowego jest, bowiem wprowadzanie systemów do skutecznego niszczenia bezzałogowych statków powietrznych. Rozwijane w tej grupie są kluczowe technologie takie jak: technologie materiałowe w zakresie osłon balistycznych, technologie materiałowe w zakresie osłon przed działaniem energii skierowanej, technologie związane
z maskowaniem wielozakresowym.

 1. Synteza nowej klasy antypirenów do tworzyw sztucznych – dr inż. Tomasz Majka

Głównym celem prac badawczych jest opracowanie sposobu otrzymywania nowych antypirenów dla wielkotonażowych tworzyw termoplastycznych. Opracowanie niespotykanej dotąd receptury środków obniżających palność bazujących na recyklatach farb proszkowych jest novum, nad którym pracuje zespół studentów tej sekcji koła naukowego. Pozwoli to opracować nową gamę antypirenów, jako półproduktów do przetwórstwa wielkotonażowych tworzyw sztucznych na drodze nowej technologii recyklingu odpadowych farb proszkowych, a także udoskonalonej znanej powszechnie wysokotemperaturowej technologii otrzymywania hybrydowych materiałów polimerowych.

Nasze wybrane publikacje i patenty:

 • Patent na wynalazek o nr zgłoszenia P.430242, Nr ewidencyjny PK1744, Data zgłoszenia 14.06.2019, Data decyzji 07.10.2021 Tomasz Majka, Piotr Stachak, Krzysztof Pielichowski, Wynalazek: Wielowarstwowa płyta kompozytowa o odporności balistycznej
 • Patent na wynalazek o nr zgłoszenia P.421520, Nr ewidencyjny PK1669, Data zgłoszenia 08.05.2017, Data rejestracji 19.11.2018, Tomasz Majka, Anna Szatan, Krzysztof Pielichowski, Wynalazek: Sposób wytwarzania wielowarstwowego kompozytowego panelu balistycznego
 • Zgłoszenie patentowe o nr P.433064, Nr ewidencyjny PK1753, Data zgłoszenia 26.02.2020, Aleksander Byrdy, Tomasz Mariusz Majka, Krzysztof Pielichowski, Izabela Zeman, Magdalena Lewicka, Klej konstrukcyjny do stali i betonu
 • Zgłoszenie patentowe o nr P.433065, Nr ewidencyjny PK1754, Data zgłoszenia 26.02.2020, Aleksander Byrdy, Tomasz Mariusz Majka, Krzysztof Pielichowski, Izabela Zeman, Magdalena Lewicka, Klej konstrukcyjny do stali i betonu
 • Zgłoszenie patentowe o nr P.433066, Data zgłoszenia 26.02.2020, Tomasz Majka, Katarzyna Bialik-Wąs, Piotr Stachak, Karolina Komisarz, Kompozyt na płyty antywłamaniowe
 • Monika Kurczab, Tomasz Majka Potencjał ugrupowań sulfonamidowych w inżynierii medycznej Tworzywa sztuczne w przemyśle 3/2021
 • Tomasz M. Majka, Monika Witek, Paulina Radzik, Karolina Komisarz, Agnieszka Mitoraj, Krzysztof Pielichowski Layer-by-layer deposition of copper and phosphorus compounds to develop flame-retardant polyamide 6/montmorillonite hybrid composites Applied Sciences 10, 14, 2020

 

Projekty i staże naukowe:

 • "Modyfikacja technologii wytwarzania łańcucha nieprzewodzącego ładunku elektrycznego, zwłaszcza łańcucha ubezpieczającego na skalę przemysłową" w ramach konkursu CTT PK TRL 4.0 (Inkubator Innowacyjności 4.0 MEIN)

Współpraca naukowa

 • Katedra Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (L-3)
 • Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (L-4)
 • ABC Colorex Sp. z o.o. ul. Łuczanowicka 30 31-766 Kraków

 

Udział w konferencjach, targach wynalazków

 • Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS2021 dla zespołu Tomasz Majka, Monika Kurczab, Karolina Komisarz za wynalazek: Sodium lignosulfonate sol for electrospinning of nanofibers
 • The 25th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry Monika Kurczab, Karolina Komisarz, Tomasz M. Majka Chemical modification of sodium lignosulfonate to obtain a sol for electrospinning of nanofibers
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nazwa Koła naukowego:
Koło Naukowe Polimerów – kompozyty i antypireny

Kontakt:
dr inż. Tomasz Majka
e-mail: tomasz.majka@pk.edu.pl

Strona internetowa koła:
https://www.facebook.com/groups/296193399040353

Członkowie Koła Naukowego:

Ceś Igor
Gałuszka Aleksandra
Klamka Jakub
Komisarz Karolina
Korcz Zuzanna
Kurczab Monika
Pabian Mateusz
Stachak Piotr
Stańczyk Alicja
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie