Skip to content

Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
 1. Badania nad systemami fotoinicjującymi do procesów fotopolimeryzacji, dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Prowadzone prace związane są z opracowywaniem nowych, wysokowydajnych fotoinicjatorów oraz systemów inicjujących do procesów fotopolimeryzacji indukowanych światłem z zakresu widzialnego. Syntezowane są jednoskładnikowe fotoinicjatory dedykowane do inicjowania polimeryzacji kationowej lub polimeryzacji rodnikowej. Co więcej, podjęto wyzwanie otrzymania fotoinicjatorów rodnikowych rozpuszczalnych w wodzie. Kolejnym kierunkiem badań jest synteza fotosensybilizatorów do dwuskładnikowych systemów fotoinicjujących wykazujących wszechstronność działania dzięki możliwości fotochemicznego inicjowania wszystkich standardowych procesów fotopolimeryzacji, takich jak fotopolimeryzacja kationowa, polimeryzacja wolnorodnikowa, fotopolimeryzacja tiol-en oraz fotopolimeryzacja hybrydowa.

 1. Badania nad sensorami fluorescencyjnymi do monitorowania procesów fotopolimeryzacji, dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Realizowane są również prace badawcze związane z syntezą oraz zastosowaniem nowych związków chemicznych do roli sond molekularnych do monitorowania procesów fotopolimeryzacji z wykorzystaniem techniki FPT (Fluorescence Probe Technology). Poszukiwane są fluorescencyjne znaczniki dedykowane do konkretnego typu polimeryzacji jak i uniwersalne sensory – do wszystkich typów polimeryzacji. Prowadzone są również prace eksperymentalne nad sensorami do wizualnej detekcji stopnia usieciowania materiałów polimerowych.

 1. Badania nad sensorami fluorescencyjnymi do zastosowań biologicznych, dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

W kole naukowym, prowadzone są również badania nad nowymi sensorami fluorescencyjnymi dedykowanymi do wykrywania jonów metali, biomolekuł i wizualizacji komórek. Prace obejmują etap projektowania i syntezy sensorów oraz ich charakterystykę spektroskopową. Następnie prowadzone są badania mające na celu określenie potencjału otrzymanych związków do detekcji biocząstek, jonów i pH z uwzględnieniem potencjalnych naturalnych interferentów. Obszar działalności obejmuje również badanie możliwości zastosowania opracowanych czujników luminescencyjnych do wizualizacji struktur komórkowych za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej.

 1. Badania nad procesami drukowania 3D, dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Rozwijane są również technologie związane z polimeryzacja VAT czyli  procesami drukowania 3D, m.in. SLA (stereolitografia) i DLP (cyfrowe przetwarzanie światła). Prowadzone są prace nad stworzeniem nowych typów drukarek do druku 3D, np. konstrukcja oraz rozbudowa/modernizacja dostępnych komercyjnie drukarek 3D o innowacyjne rozwiązania konstruktorskie polegające na zaprojektowaniu oraz następnym wbudowaniu zaplanowanych ulepszeń. Prowadzone są także badania nad nowymi fotoutwardzalnymi formulacjami (z różnymi dodatkami) dedykowanymi do druku 3D przy wykorzystaniu procesów fotopolimeryzacji.

 

 1. Badania nad systemami katalitycznymi do kontrolowanych procesów polimeryzacji, dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Prowadzone badania związane są z opracowaniem nowych systemów fotokatalitycznych do kontrolowanych polimeryzacji rodnikowych inicjowanych fotochemicznie (photo CRP - controlled radical photopolymerization) takich jak fotopolimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (photo ATRP – Atom Transfer Radical Polymerization) oraz fotopolimeryzacja z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem łańcucha (PET RAFT photoinduced electron transfer reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization). Niezwykle ważne jest to, że systemy fotokatalityczne oparte są na organicznych związkach chemicznych, posiadających odpowiednie właściwości, stanowią one doskonałą alternatywę dla układów bazujących na kompleksach (np.: Cu, Fe, Zn).

 1. Badania nad nowymi związkami (pochodzenia naturalnego) wykazującymi właściwości fluorescencyjne do zastosowań biomedycznych, dr inż. Wiktor Kasprzyk

Tematyka badawcza obejmuje syntezę nowych związków fluorescencyjnych z wykorzystaniem kwasu cytrynowego jako substratu głównego oraz dodatku różnego rodzaju amin. Otrzymane produkty syntezy analizowane są pod kątem obecności związków o odpowiedniej charakterystyce absorpcji, a następnie produkty rozdzielane są różnymi sposobami celem uzyskania czystych związków fluorescencyjnych do ewentualnych zastosowań w procesach fotopolimeryzacji czy też bio-obrazowaniu. Prowadzone są również badania mające na celu optymalizację procesu otrzymywania docelowych produktów, tak aby wydajność reakcji była jak najwyższa.

Nasze publikacje:

 • Hola, Emilia; Fiedor, Paweł., Dzienia, Andrzej; Orty,l Joanna; Visible-Light Amine Thioxanthone Derivatives as Photoredox Catalysts for Photopolymerization Processes, ACS Appl. Polym. Mater. 2021
 • Hola, Emilia; Gruchała, Alicja; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna; Non-destructive visual inspection of photocurable coatings based on fluorescent response of naked-eye visible colorimetric and fluorescent sensors, European Polymer Journal, 2021
 • Tomal, Wiktoria; Krok, Dominika; Ortyl, Joanna; Chachaj-Breskiesz, Anna; .: „Benefical stilbene-based derivatives: From the synthesis of new catalytic photosensitizer to 3D printous and fiber-reinforced composites”, European Polymer Journal 2021
 • Hola, Emilia; Ortyl Joanna; Pyrylium salt as a visible-light-induced photoredox catalyst for polymer and organic synthesis – Perspectives on catalyst design and performance, European Polymer Journal 2021
 • Petko, Filip; Galek, Mariusz; Hola, Emilia; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna; One-Component Cationic Photoinitiators from Tunable Benzylidene Scaffolds for 3D Printing Applications, Macromolecules 2021
 • Petko, Filip; Świeży, Andrzej; Ortyl Joanna; Photoinitiating systems and kinetics of frontal photopolymerization processes – the prospects for efficient preparation of composites and thick 3D structures, Polymer Chemistry 2021
 • Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman; Quantitative interpretation of the response of Solvent-Quenched Pressure Sensitive Paints (SQ-PSPs) to pressure, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation 2021
 • Tyszka-Czochara, Małgorzata; Adach, Anna; Grabowski, Tomasz; Konieczny, Paweł; Pasko, Paweł; Ortyl, Joanna; Świergosz, Tomasz; Majka, Marcin Selective cytotoxicity of complexes with N,N,N-donor dipodal ligand in tumor cells, International Journal of Molecular Sciences 2021
 • Tomal, Wiktoria; Chachaj-Brekiesz, Anna; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna; Multifunctional biphenyl derivatives as photosensitizers in various types of photopolymerization processes, including IPN formation, 3D printing od phorocurable multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) fluorescent composites; RSC Advances 2020
 • Hola, Emilia; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Thioxanthone derivatives as a new class of organic photocatalysts for photopolymerisation processes and the 3D printing of photocurable resins under visible light; Catalyts 2020
 • Topa, Monika; Hola, Emilia; Galek, Mariusz; Petko, Filip; Pilch, Maciej; Popielarz, Roman; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Lalevée, Jacques; Ortyl, Joanna; One-component cationic photoinitiators based on coumarin scaffold iodium salts as highly sensitive photoacid generators for 3D printing IPN photopolymers under visible LED sources, Polymer Chemistry 2020
 • Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna; A new approach to micromachining: high-precision and innovative additive manufacturing solutions based on photopolymerisation technology, Materials 2020
 • Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Chachaj-Brekiesz, Anna; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin, Céline; Lalevée, Jacques; Ortyl, Joanna; Photoinitiator-catalyst systems based on meta-terphenyl derivatives as photosensitisers of iodonium and thianthrenium salts for visible photopolymerization in 3D printing processes, Polymer Chemistry 2020
 • Hola, Emilia; Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Pilch, Maciej; Fiedor, Paweł; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna; New, highly versatile bimolecular photoinitiating systems for free-radical, cationic and thiol–ene photopolymerization processes under low light intensity UV and visible LEDs for 3D printing application, RSC Advances 2020
 • Topa, Monika; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna; Double role of diphenylpyridine derivatives as fluorescent sensors for monitoring photopolymerization and the determination of the efficiencies of the generation of superacids by cationic photoinitiators, Sensors 2020
 • Fiedor, Paweł; Pilch, Maciej; Szymaszek, Patryk; Chachaj-Brekiesz, Anna; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna; Photochemical study of a new bimolecular photoinitiating system for vat photopolymerization 3D printing techniques under visible light, Catalysts 2020
 • Hola, Emilia; Ortyl, Joanna; Jankowska, Magdalena; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin, Céline; Lalevée, Jacques; New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application, Polymer Chemistry 2020
 • Hola, Emilia; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna; New versatile bimolecular photoinitating systems based on amino-m-terphenyl derivatives for cationic, free-radical and thiol-ene photopolymerization under low intensity UV-A and visible lights sources, Polymer Chemistry 2020
 • Topa, Monika; Hola, Emilia; Galek, Mariusz; Petko, Filip; Pilch, Maciej; Popielarz, Roman; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Lalevee, Jacques; Ortyl, Joanna, One-component cationic photoinitiators based on coumarin scaffold iodonium salts as highly sensitive photoacid generators for 3D printing IPN photopolymers under visible LED sources Polymer Chemistry 2020
 • Photoinitiator-catalyst systems based on: Meta -terphenyl derivatives as photosensitisers of iodonium and thianthrenium salts for visible photopolymerization in 3D printing processes Polymer Chemistry 2020
 • Hola, Emilia; Ortyl, Joanna; Jankowska, Magdalena; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin Celine; Lalevee, Jacques New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application, Polymer Chemistry 2020
 • Hola, Emilia; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna; New versatile bimolecular photoinitiating systems based on amino-m-terphenyl derivatives for cationic, free-radical and thiol–ene photopolymerization under low intensity UV-A and visible light sources, Polymer Chemistry 2020
 • Hola, Emilia; Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Pilch, Maciej; Fiedor, Paweł; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna; New, highly versatile bimolecular photoinitiating systems for free-radical, cationic and thiol–ene photopolymerization processes under low light intensity UV and visible LEDs for 3D printing application, RSC Advances 2020
 • Topa, Monika; Petko Filip; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna; Double Role of Diphenylpyridine Derivatives as Fluorescent Sensors for Monitoring Photopolymerization and the Determination of the Efficiencies of the Generation of Superacids by Cationic Photoinitiators, Sensors 2020
 • Fiedor, Paweł; Pilch, Maciej; Szymaszek, Patryk; Chachaj-Brekiesz, Anna; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna; Photochemical Study of a New Bimolecular Photoinitiating System for Vat Photopolymerization 3D Printing Techniques under Visible Light, Catalysts 2020
 • Hola, Emilia; Ortyl, Joanna; Jankowska, Magdalena; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin Celine; Lalevee, Jacques New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application; Polymer Chemistry 2020
 • Topa, Monika; Hola, Emilia; Galek, Mariusz; Petko, Filip; Pilch, Maciej; Popielarz, Roman; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin Celine; Lalevee, Jacques; Ortyl, Joanna One-component cationic photoinitiators based on coumarin scaffold iodonium salts as highly sensitive photoacid generators for 3D printing IPN photopolymers under visible LED sources, Polymer Chemistry 2020
 • Photoinitiator-catalyst systems based on: Meta -terphenyl derivatives as photosensitisers of iodonium and thianthrenium salts for visible photopolymerization in 3D printing processes; Polymer Chemistry 2020
 • Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna; Water-Soluble Photoinitiators in Biomedical Applications; Polymers 2020
 • Fiedor, Paweł; Pilch, Maciej; Szymaszek, Patryk; Chachaj-Brekiesz, Anna; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna; Photochemical Study of a New Bimolecular Photoinitiating System for Vat Photopolymerization 3D Printing Techniques under Visible Light; Catalysts 2020
 • Topa, Monika; Ortyl, Joanna; Moving towards a finer way of light-cured resin-based restorative dental materials: Recent advances in photoinitiating systems based on iodonium salts; Materials 2020
 • Hola, Emilia; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna; New versatile bimolecular photoinitiating systems based on amino-m-terphenyl derivatives for cationic, free-radical and thiol–ene photopolymerization under low intensity UV-A and visible light sources; Polymer Chemistry 2020
 • Hola, Emilia; Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Pilch, Maciej; Fiedor, Paweł; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna; New, highly versatile bimolecular photoinitiating systems for free-radical, cationic and thiol–ene photopolymerization processes under low light intensity UV and visible LEDs for 3D printing application; RSC Advances 2020
 • Topa, Monika; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Machowski, Kamil; Pilch, Maciej; Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Applicability of 1,6-diphenylquinolin-2-one derivatives as fluorescent sensors for monitoring the progress of photopolymerisation processes and as photosensitisers for bimolecular photoinitiating systems, Polymers 2019
 • Tomal, W.; Pilch, M.; Chachaj-Brekiesz, A.; Ortyl, J. Development of New High-Performance Biphenyl and Terphenyl Derivatives as Versatile Photoredox Photoinitiating Systems and Their Applications in 3D Printing Photopolymerization Processes. Catalysts 2019
 • Topa, M.; Petko, F.; Galek, M.; Machowski, K.; Pilch, M.; Szymaszek, P.; Ortyl, J. Applicability of 1,6-Diphenylquinolin-2-one Derivatives as Fluorescent Sensors for Monitoring the Progress of Photopolymerisation Processes and as Photosensitisers for Bimolecular Photoinitiating Systems. Polymers 2019
 • Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Chachaj-Brekiesz, Anna; Ortyl, Joanna; Development of new high-performance biphenyl and terphenyl derivatives as versatile photoredox photoinitiating systems and their applications in 3D printing photopolymerization processes, Catalysts 2019
 • Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł; Chachaj-Brekiesz, Anna; Pilch, Maciej; Hola, Emilia; Galek, Mariusz; The Applicability of 2-amino-4,6-diphenyl-pyridine-3-carbonitrile sensors for monitoring different types of photopolymerization processes and acceleration of cationic and free-radical photopolymerization under near UV light, Sensors 2019
 • Topa, Monika; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Machowski, Kamil; Pilch, Maciej; Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna Applicability of 1,6-Diphenylquinolin-2-one Derivatives as Fluorescent Sensors for Monitoring the Progress of Photopolymerisation Processes and as Photosensitisers for Bimolecular Photoinitiating Systems, Polymers 2019
 • Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł; Chachaj-Brekiesz, Anna; Pilch, Maciej; Hola, Emilia; Galek, Mariusz; The Applicability of 2-amino-4,6-diphenyl-pyridine-3-carbonitrile Sensors for Monitoring Different Types of Photopolymerization Processes and Acceleration of Cationic and Free-Radical Photopolymerization Under Near UV Light, Sensors 2019
 • Ortyl, Joanna; Topa, Monika; Kamińska-Borek, Iwona; Popielarz, Roman; Mechanism of interaction of aminocoumarins with reaction medium during cationic photopolymerization of triethylene glycol divinyl ether, European Polymer Journal 2019
 • Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Chachaj, Brekiesz, Anna; Ortyl, Joanna; Development of new high-performance biphenyl and terphenyl derivatives as versatile photoredox photoinitiating systems and their applications in 3D printing photopolymerization processes Catalysts 2019
 • Topa, Monika; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska-Borek, Iwona; Pilch, Maciej; Popielarz, Roman; Applicability of samarium(III) complexes for the role of luminescent molecular sensors for monitoring progress of photopolymerization processes and control of the thickness of polymer coatings, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2018
 • Nowak, Damian; Ortyl, Joanna; Kamińska-Borek, Iwona; Wal, Katarzyna; Topa, Monika; Popielarz, Roman; Photopolymerization of hybrid monomers, Part II: Determination of relative quantum efficiency of selected photoinitiators in cationic and free-radical polymerization of hybrid monomers, Polymer Testing 2018
 • Topa, Monika; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Chachaj-Brekiesz, anna; Pilch, Maciej; Kamińska-Borek, Iwona; Ortyl, Joanna; New Fluorescent Molecular Probes for Monitoring of Very Fast Photopolymerization Processes of Monomers, Proceedings 2017
 • Nowak, Damian; Ortyl, Joanna; Kamińska-Borek, Iwona; Kukuła, Katarzyna; Topa, Monika; Popielarz, Roman; Photopolymerization of Hybrid Monomers, Part I: Comparison of the Performance of Selected Photoinitiators In Cationic and Free-Radical Polymerization of Hybrid Monomers; Polymer Testing 2017

Nasze patenty:

 • Pochodne 2-amino-4,6-difenylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu, sposoby ich wytwarzania, systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej oraz zastosowania pochodnych 2-amino-4,6-difenylobenzen-1,3-dikarbonitrylu, Autorzy: Joanna Ortyl, Emilia Hola, Magdalena Jankowska, Mariusz Galek
 • Nowe pochodne 2-amino-4-fenylo-6-metylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu, sposoby ich wytwarzania, nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej oraz zastosowania nowych pochodnych 2-amino-4-fenylo-6-metylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu; Autorzy: Joanna Ortyl, Wiktoria Świątek, Anna Chachaj-Brekiesz, Maciej Pilch
 • Nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-ene i hybrydowej, nowe pochodne aniliny, nowe fluorescencyjne sondy molekularne do monitorowania procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-ene i hybrydowej oraz zastosowania pochodnych aniliny, Autorzy: Joanna Ortyl, Mariusz Galek, Maciej Pilch, Filip Petko
 • Sposób mapowania rozkładu ciśnienia na powierzchniach materiałów powłokowych przy użyciu sensorów luminescencyjnych i układ do mapowania rozkładu ciśnienia na powierzchniach materiałów powłokowych przy użyciu sensorów luminescencyjnych, Autorzy: Maciej Pilch, Joanna Ortyl, Mariusz Galek, Roman Popielarz
 • Nowe pochodne chinolin-2-onu, sposób ich wytwarzania, nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej oraz zastosowania nowych pochodnych chinolin-2-onu, Autorzy: Joanna Ortyl, Mariusz Galek, Monika Topa, Filip Petko, Kamil Machowski

Nagrody, wyróżnienia i stypendia:

 • Magdalena Jankowska  z Koła Naukowego Fotochemii Stosowanej otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021
 • Dominika Krok z Koła Naukowego Fotochemii Stosowanej otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021
 • Alicja Gruchała z Koła Naukowego Fotochemii Stosowanej otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021
 • Patryk Szymaszek z Koła Naukowego Fotochemii Stosowanej otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021
 • Patrycja Środa  z Koła Naukowego Fotochemii Stosowanej otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021
 • Magdalena Jankowska z Koła Naukowego Fotochemii Stosowanej otrzymała Stypendium Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020
 • LAUREACI konkursu FUTURE LAB - 2020/2021 edycji „Konkursu na projekty studenckie PK” organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej. Temat nagrodzonego projektu: Projekt i budowa nowej drukarki 3D Double SLA  dedykowanej do multi-materiałowych technologii wykorzystującej procesy fotopolimeryzacji.

Rodzaj nagrody: zespołowa

Nazwa organizatora konkursu: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka koordynująca: FutureLab PK

Cel konkursu: Celem konkursu jest wspieranie uzdolnionych i kreatywnych studentów Politechniki Krakowskiej w realizacji pomysłów naukowych poprzez finansowanie, promowanie i popularyzację ich osiągnięć. (Czas trwania projektu: 04.01.2021 - 30-11-2021

 • XIV MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZKÓW I INNOWACJI INTARG 2021 ONLINE

„Photocurable polymer resins for the fabrication of polymer nanocomposites using 3D-VAT printing technology”, Autorzy: J. Ortyl; W. Tomal, P. Fiedor; D. Krok, M. Jankowska;

Nagroda: Złoty (równoważny z pierwszym miejscem) – klasyfikacja generalna

 • XIV MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZKÓW I INNOWACJI INTARG 2021 ONLINE

„Novel initiating systems absorbing in the visible light range for obtaining new generation, completely safe dental composites”

Autorzy: M. Topa; J. Ortyl; M. Galek;

Nagroda: Złoty (równoważny z pierwszym miejscem) – klasyfikacja generalna

 • International Warsaw Invention Show 2020, Warszawa, Polska

„The combination of luminescent molecular sensor technology and 3D printing in the production of innovative molecular sensors sensitive to changes in analyze in environmental research”

Autorzy: J. Ortyl; P. Fiedor; P. Szymaszek; A. Chachaj-Brekiesz

Nagroda: Srebrny medal (równoważny z drugim miejscem) – klasyfikacja generalna

 • PRO INVENT Edycja XVIII, 2020, Kluż-Napoka, Rumunia,

„3D printing of the innovative fluorescent molecular sensors sensitive to changes in analytes by the encapsulation in the matrix of photosetting polymer resin”

Autorzy: P. Fiedor; P. Szymaszek; J. Ortyl; M. Galek; A. Chachaj-Brekiesz

Nagroda: Honorowe Wyróżnienie

 • PRO INVENT Edycja XVIII, 2020, Kluż-Napoka, Rumunia,

„New hihgly efficient visible light photoinitiators for photo-curable polimer-based materials in coating printing industry and additive manufacturing tecchnologies”

Nagroda: Honorowe Wyróżnienie

 • PRO INVENT Edycja XVIII, 2020,  Kluż-Napoka, Rumunia,

„Fast-responsive and highly sensitive molecular fluorescent markers for imaging of structure in live-cell dynamics and structure at the single-molecule level”

Autorzy: J. Ortyl; M. Topa; A. Chachaj-Brekiesz, P. Środa; P. Szymaszek; W. Kasprzyk; T. Świergosz; D. Krok; M. Jankowska; F. Petko; K. Dzięciołowska; M. Zdebski; P. Koczurkiewicz-Adamczyk

Nagroda: Złoty medal (równoważny z pierwszym miejscem) – klasyfikacja generalna

 • PRO INVENT Edycja XVIII, 2020, Kluż-Napoka, Rumunia,

„An ultrasensitive fluorescence sensors for the rapid and selective detection of heavy metal ions in drinking”

Autorzy: J. Ortyl; M. Topa; A. Chachaj-Brekiesz, P. Środa; P. Szymaszek; W. Kasprzyk; T. Świergosz; D. Krok; M. Jankowska; F. Petko; K. Dzięciołowska; M. Zdebski; P. Koczurkiewicz-Adamczyk

Nagroda: Złoty medal (równoważny z pierwszym miejscem) – klasyfikacja generalna

 • PRO INVENT Edycja XVIII, 2020, Kluż-Napoka, Rumunia,

„Surface pressure mapping of objects by optical imaging of luminescent coating”

Autorzy: M. Pilch; J. Ortyl; M. Galek; R. Popielarz

Nagroda: Honorowe Wyróżnienie

 • PRO INVENT Edycja XVIII, 2020, Kluż-Napoka, Rumunia,

„Discovering of new capabilities of obtaining photocurable CNTs nanocomposites – synthesis of initiating systems, examination of kinetic of photopolymerization and manufacturing of nanocomposites in bulk and via 3D printing”

Autorzy: J. Ortyl; W. Tomal; A Chachaj-Brekiesz; M. Galek

Nagroda: Honorowe Wyróżnienie oraz Złoty medal (równoważny z pierwszym miejscem) – klasyfikacja generalna

 • International Warsaw Invention Show, 2020, Warszawa, Polska

„Visible-Light Organic Photoinitiating Catalysts for Polymerization under Low Light Intensity”

Autorzy: M. Jankowska; J. Ortyl; A. Chachaj-Brekiesz; M. Galek; M. Pilch

Nagroda: Srebrny medal (równoważny z drugim miejscem) – klasyfikacja generalna

 • International Warsaw Invention Show, 2020, Warszawa, Polska

„Development of New Photoinitiating Systems Based on Stilbene Derivatives for Photopolymers Resins for 3D Printing and Photocured Polymer Composites”

Autorzy: J. Ortyl; W. Tomal; D. Krok; A. Chachaj-Brekiesz

Nagroda: Brązowy medal (równoważny z trzecim miejscem) – klasyfikacja generalna

 • International Warsaw Invention Show, 2020, Warszawa, Polska

„An apparatus for the sensing and mapping the pressure using sensitive paints (PSP) based on luminescence molecular sensors”

Autorzy: J. Ortyl; M. Pilch; M. Galek; R. Popielarz

Nagroda: Srebrny medal (równoważny z drugim miejscem) – klasyfikacja generalna

 • International Warsaw Invention Show, 2020, Warszawa, Polska

„Photo-catalyst Systems Based on Biphenyl Derivatives for Rapid Prototyping Technology Using Vat Polymerization”

Autorzy W. Tomal; J. Ortyl; A. Chachaj-Brekiesz

Nagroda: Złoty medal (równoważny z pierwszym miejscem) – klasyfikacja generalna

 • Korea International Women’s Invention Exposition, 2020, Korea

„Dual Colorimetric Fluroescent Sensors Based on Terphenyl Skeleton for rapis detection of Cure Degree of Photocurable Coatings”

Autorzy: J. Ortyl; E. Hola; A. Gruchała; M. Galek

Nagroda: Srebrny medal (równoważny z drugim miejscem) – klasyfikacja generalna

 • Korea International Women’s Invention Exposition, 2020, Korea

„Novel high-performance non-covalent fluorescent sensors for the detection of biomacromolecules in medical diagnosis”

Autorzy: J. Ortyl; M. Topa, A. Skrzypek, P. Szymaszek; W. Kasprzyk; T. Świergosz; P. Środa; D. Krok; M. Galek; F. Petko; M. Jankowska

Nagroda: Złoty medal (równoważny z pierwszym miejscem) – klasyfikacja generalna oraz nagroda specjalna

 • Korea International Women’s Invention Exposition, 2020, Korea

„Moving towards non-toxic, completely safe light-cured dental materials: novel effective photoinitiators for the production of dental fillings”

Autorzy: M. Topa; J. Ortyl; M. Galek

Nagroda: Srebrny medal (równoważny z drugim miejscem) – klasyfikacja generalna

 • Korea International Women’s Invention Exposition, 2020, Korea

„3D Printing of Photocurable Multiwalled Carbon Nanotubes (MWCNTs) Fluorescent Composites form the development of suitable initiating systems based on biphenyl derivatives to a detailed analysis of the kinetics of the proces of creating photosensitive nanocomposites”

Autorzy: M. Topa; J. Ortyl; M. Galek

Nagroda: Brązowy medal (równoważny z trzecim miejscem) – klasyfikacja generalna

 • Korea International Women’s Invention Exposition, 2020, Korea

„Beneficial Stilbene Derivatives – from Synthesis of New Photosensitizers to the Production of 3D printouts, Photocurable Nanocomposites in Bulk and Fibre-reinforced Composites”

Autorzy: J. Ortyl; W. Tomal; D. Krok; A. Chachaj-Brekiesz

Nagroda: Srebrny medal (równoważny z drugim miejscem) – klasyfikacja generalna

 • ICAN - International Invention Innovation Competition in Canada, 2021, Toronto

„Additive manufacturing of Multiwalled Carbon Nanotubes composites via 3D-VAT printing technologies – analysis of the kinetics of the photo-curing proces and the influence of nanotube content”

Autorzy: W. Tomal; J. Ortyl

Nagroda: Złoty medal (równoważny z pierwszym miejscem) – klasyfikacja generalna

 • Korea International Women’s Invention Exposition, 2021, Korea

 “Fiber-reinforced 2D composites obtained by photopolymerization processes using new developed two component initiating systems”

Autorzy: Dominika Krok, Wiktoria Tomal, Joanna Ortyl

Nagroda: Złoty medal (równoważny z pierwszym miejscem) – klasyfikacja generalna

 • Korea International Women’s Invention Exposition, 2021, Korea

“The New Photocatalytic Initiators for thr Visible Light Photopolymerization Processes of Cationic, Free-Radical and Hybrid-Photopolymerization”

Autorzy: Paweł Niezgoda, Joanna Ortyl, Patrycja Środa, Magdalena Jankowska

Nagroda: Srebrny medal (równoważny z drugim miejscem) – klasyfikacja generalna

 • Korea International Women’s Invention Exposition, 2021, Korea

„Fluorescent Sensors for the Detection of Heavy Metal Ions in Aqueous Media fluorescence imaging”

Autorzy: Joanna Ortyl, Katarzyna Starzak, Paweł Niezgoda, Anna Chachaj-Brekiesz, Patryk Szymaszek, Paweł Fiedor, Wiktor Kasprzyk, Tomasz Świergosz, Paulina Koczurkiewicz, Mariusz Galek

Nagroda: Srebrny medal (równoważny z drugim miejscem) – klasyfikacja generalna

 • International Warsaw Invention Show (IWIS) 2021, Polska

„Bio-renewable epoxidized photocurable resins for 3D printing applications”

Autorzy: Katarzyna Starzak, Magdalena Jankowska, Dominika Krok, Joanna Ortyl

Nagroda: Złoty medal (równoważny z pierwszym miejscem) – klasyfikacja generalna

 • International Warsaw Invention Show (IWIS) 2021, Polska

„Photocurable resins for additive manufacturing of carbon nanotube composites using 3D-VAT printing technology”

Autorzy: Joanna Ortyl, Wiktoria Tomal, Paweł Fiedor

Nagroda: Złoty medal (równoważny z pierwszym miejscem) – klasyfikacja generalna

 • International Warsaw Invention Show (IWIS) 2021, Polska

„Fiber-reinforced 2D composites obtained by photopolymerization - a way to create carbon-fiber and glass-fiber composites for eEngineering applications”

Autorzy: Joanna Ortyl, Wiktoria Tomal, Dominika Krok

Nagroda: Złoty srebrny (równoważny z drugim miejscem) – klasyfikacja generalna

 • International Warsaw Invention Show (IWIS) 2021, Polska

„The New Photocatalytic Initiators for the Visible Light Photopolymerization Processes of Cationic, Free-Radical and Hybrid-Photopolymerization for 3D printing application”

Autorzy: Joanna Ortyl, Magdalena Jankowska, Paweł Niezgoda

Nagroda: Złoty srebrny (równoważny z drugim miejscem) – klasyfikacja generalna

 • International Warsaw Invention Show (IWIS) 2021, Polska

„Fluorescent molecular chemosensors for detection and measurement of metal ions in living systems”

Autorzy: Joanna Ortyl, Patryk Szymaszek, Paweł Stalmach, Anna Chachaj-Brekiesz

Nagroda: Złoty srebrny (równoważny z drugim miejscem) – klasyfikacja generalna

 

Projekty i staże naukowe:

 • Projekt badawczy TANGO2/340229/NCBR/2017, „Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-S) opartych o innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych”
 • Projekt badawczy POIR.04.04.00-00-204B/16-00 (numer TEAM TECH/2016-2/15), „Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions”
 • Badawczy projekt studencki Nr SKN/SP/496719/2021, „Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzlanych nanokompozytów polimerowych”

Współpraca naukowa

 • Photo HiTech sp. z o.o. Dział R&D - praktyki studenckie w roku 2021 Paweł Niezgoda, Paweł Stalmach
 • Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Zakład Bromatologii - dr hab. Małgorzata Tyszka-Czochara – staż naukowy od 01.02.2021 Patrycja Środa
 • The Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences (IMC) - Miroslava DUSKOVA – SMRCKOVA– staż naukowy Wiktoria Tomal
 • Institut de Science des Matériaux de Mulhouse – prof. Jacques Lalevee – staż naukowy Emilia Hola, Monika Topa, Paweł Fiedor
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Zespół Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych – dr Anna Chachaj-Brekiesz  - praktyki naukowe w roku 2020  Magdalena Jankowska, Wiktoria Tomal, Patryk Szymaszek, Patrycja Środa, Emilia Hola
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Zespołu Elektrochemii prof. Grzegorz Sulka - praktyki naukowe w roku 2020 Maciej Pilch
 • Photo4Chem sp. z o.o. Dział R&D - praktyki studenckie w roku 2021, Katarzyna Starzak, Dominika Krok, Magdalena Jankowska.

 

Udział w konferencjach, targach wynalazków

 • 7th Young Polymer Scientists Conference and Short Course, Łódź, 27.09.2021 – 28.09.2021
 • XXV Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów 2021”, Szklarska Poręba, 06.09.2021 – 09.09.2021
 • 11th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 11), Online, 23.08.2021 – 26.08.2021
 • „Fizykochemia granic faz - metody instrumentalne”, Lublin, 22.08.2021 – 26.08.2021
 • XXIX European Colloquium on Heterocyclic Chemistry (ECHC 2021), Online, 26.04.2021 – 28.04.2021
 • Virtual European Symposium of Photopolymer Sciences dedicated to Ewa Andrzejewska 2021, Online, 15.06.2021 – 16.06.2021
 • „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2021”, Online, 29.06.2021 – 30.04.2021
 • XIV MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZKÓW I INNOWACJI INTARG 2021, Online, 15.06.2021r. – 16.06.2021r.
 • International Warsaw Invention Show, Warszawa, 19.10.2020r. – 21.10.2020r.
 • PRO INVENT Edycja XVIII, Kluż-Napoka, Rumunia, 18.11.2020r. – 20.11.2020r.
 • International Warsaw Invention Show, Warszawa, 18.11.2020r. – 20.11.2020r.
 • Korea International Women’s Invention Exposition, Korea, 23.10.2020r. – 25.10.2020r.
 • ICAN - International Invention Innovation Competition in Canada, Toronto, 28.08.2021r.
 • Korea International Women’s Invention Exposition, Korea, 10.09.2021r.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nazwa Koła naukowego:
Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej

Kontakt:
dr hab. inż. Joanna Ortyl
e-mail: joanna.ortyl@pk.edu.pl

Strona internetowa koła:
https://www.facebook.com/Ortyl-Photo-Lab-102780852202200

Członkowie Koła Naukowego:

Barczyk Aleksandra
Cedzidło Izabela
Gałuszka Karolina
Jamróz Paweł
Jankowska Magdalena
Kiesiewicz Dawid
Krok Dominika
Kujawa Jakub
Mielczarek Kacper
Niezgoda Paweł
Noworyta Małgorzata
Oksiuta Bartosz
Oksiuta Dawid
Pilch Maciej
Piskorz Kacper
Pióro Paulina
Pyka Anna
Sadowski Mikołaj
Schmidt Tomasz
Skowrońska Gabriela
Smolik Zuzanna
Solińska Aleksandra
Stalmach Paweł
Starzak Katarzyna
Stawarz Wiktoria
Strzała Jakub
Sysło Agnieszka
Sysło Agnieszka
Szymaszek Patryk
Słabicka Wiktoria
Tobiasz Aleksandra
Tomal Wiktoria
Topa-Skwarczyńska Monika
Waluda Łukasz
Wałczyk Weronika
Wielgus Weronika
Wysocka Alicja
Wątor Zuzanna
Zawadzińska Karolina
Łabaj Igor
Żaba Agnieszka
Żydowski Szymon
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie