Skip to content

Koło Naukowe Chemii Fizycznej (KNChF)

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Działalność Koło Naukowe Chemii Fizycznej można podzielić na dwa główne filary do których należą działalność popularno-naukowa oraz działalność naukowa (badawcza).

 1. Działalność popularno-naukowa – pokazy oraz demonstracje chemiczne, mgr inż. Maciej Pilch

Od początku swojego istnienia Koło Naukowe Chemii Fizycznej skupiało swoją działalność wokół szeroko rozumianej chemii widowiskowej, obejmującej opracowywanie nowych widowiskowych i pouczających doświadczeń chemicznych, a także przygotowywanie oraz prowadzenie pokazów chemicznych i pirotechnicznych podczas różnego typu imprez o charakterze popularno-naukowym takich jak Małopolska Noc Naukowców, Festiwal Nauki w Krakowie, Małopolska Noc Matematyki, Pogórzańskie Atrakcje Naukowe w Łużnej, Dzień Chemika i wiele innych.  Dzięki współorganizowaniu tych wydarzeń KNChF przyczynia się do popularyzacji nauki oraz promowania Politechniki Krakowskiej wśród zewnętrznego grona odbiorców, a w szczególności wśród młodzieży potencjalnie zainteresowanej w przyszłości rozpoczęciem kształcenia na Politechnice Krakowskiej. Co więcej w ramach działalności popularno-naukowej KNChF wypracowano wiele autorskich receptur i przepisów na widowiskowe doświadczenia chemiczne, które śmiało można określić jako unikatowe w skali kraju. Warto zwrócić uwagę na bardzo szeroki zakres doświadczeń chemicznych oferowany widzom podczas demonstracji organizowanych przez KNChF, który obejmuje doświadczenia począwszy od mikro-skali laboratoryjnej, aż po widowiskowe pokazy pirotechniczne prowadzone w dużej skali wymagającej dostępności terenu o wielkości kilku boisk piłkarskich. Koło Naukowe Chemii Fizycznej Politechniki Krakowskiej jest w ścisłej czołówce pod względem różnorodności doświadczeń i eksperymentów wykonywanych podczas demonstracji chemicznych w trakcie wydarzeń popularno-naukowych w skali całego kraju. Studenci należący do KNChF PK poza możliwością uczestnictwa w pracach badawczych zdobywają więc również doświadczenie w występach przed dużą publicznością, nabywają umiejętności autoprezentacji oraz poznają autorskie receptury na widowiskowe doświadczenia chemiczne oraz pirotechniczne opracowane w ramach koła naukowego.

Materiały dotyczące działalności popularno-naukowej oraz naukowej (badawczej) KNChF można znaleźć na stronie internetowej koła: https://experimentalc5pk.pl   oraz w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/SilyZbrojnePK

https://www.instagram.com/silyzbrojnepk/

https://www.youtube.com/user/SilyZbrojnePK

 1. Działalność naukowa (badawcza) – FOTOCHEMIA, dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK,

Członkowie Koła Naukowego Chemii Fizycznej prowadzą również badania naukowe w dziedzinie fotochemii, ściśle współpracując w tym zakresie z Kołem Naukowym Fotochemii Stosowanej. Realizowana w zakresie fotochemii tematyka badawcza dotyczy poszukiwania nowych sensorów luminescencyjnych oraz fotoinicjatorów o polepszonych parametrach użytkowych, a także  poszukiwania nowych aplikacji dla już poznanych i opracowanych w Zespole Fotochemii Stosowanej PK sensorów. W obrębie tej części działalności KNChF studenci mają okazję uczestniczyć w różnego typu badaniach spektroskopowych takich jak pomiary widm absorbancji i emisji w zakresie UV-Vis, badania fotostabilności sensorów oraz fotoinicjatorów, badania zjawisk fluorescencji i luminescencji sensorów, pomiary widm wzbudzenia i emisji – wyznaczanie wydajności kwantowej, badania procesów fotopolimeryzacji technikami RealTime FTIR, Fluorescent Probe Technology (FPT), foto-DSC. Jednocześnie w ramach tych badań studenci z KNChF mają dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej znajdującej się na wyposażeniu Laboratorium Fotochemii Stosowanej Politechniki Krakowskiej.  

Materiały dotyczące działalności badawczej w zakresie fotochemii stosowanej można odnaleźć na stronie internetowej zespołu badawczego prowadzonego przez Panią Opiekun (Joannę Ortyl):

https://joannaortyl.pl

 1. Działalność naukowa (badawcza) – DRUK 3D , dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, mgr inż. Maciej Pilch

Od kwietnia roku 2020 studenci z KNChF prowadzą również prace badawcze w zakresie druku 3D. W minionym roku akademickim 2020/2021 studenci z KNChF realizowali projekt FutureLab opracowując nowe żywice fotoutwardzalne dedykowane do druku 3D. Poza pracami badawczymi nad opracowaniem nowych żywic fotoutwardzalnych studenci projektują oraz konstruują nowe urządzenia do druku 3D oraz do obróbki poprodukcyjnej wydruków z żywic światłoutwardzalnych. W urządzeniach tych studenci stosują innowacyjne rozwiązania technologiczne własnego autorstwa, co świadczy  o wysoce-naukowym charakterze realizowanych prac konstrukcyjnych. Warto również zaznaczyć iż w ramach Koła Naukowego Chemii Fizycznej są organizowane dla  nowych członków koła szkolenia i warsztaty z zakresu druku 3D oraz modelowania komputerowego, które cieszą się w ostatnim czasie bardzo dużą popularnością.

 

 1. Działalność naukowa (badawcza) – ELEKTROCHEMIA, mgr inż. Maciej Pilch

W ramach Koła Naukowego Chemii Fizycznej studenci mają też możliwość zapoznania się z technikami elektroanalizy, takimi jak woltamperometria oraz polarografia. Od początku działalności KNChF prowadzone były badania naukowe z zakresu zastosowania technik woltamperometrycznych do analizy metali, badania sensorów elektrochemicznych, badania kinetyki procesów elektrodowych oraz elektrosyntezy. Obecnie główne kierunki działalności koła w zakresie elektrochemii dotyczą wyznaczania potencjałów redoks nowych związków organicznych oraz badania możliwości wykorzystania procesów elektrolizy w nowoczesnych metodach przetwórczych.

Nasze wybrane publikacje i patenty:

 • Hola, J. Ortyl, M. Jankowska, M. Pilch, M. Galek, F. Morlet-Savary, B. Graff, C. Dietlin, J. Lalevée , New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application, Polym. Chem., 2020, vol. 11(4).
 • Hola, M. Topa, A. Chachaj-Brekiesz, M. Pilch, P. Fiedor, M. Galek, J. Ortyl , New, highly versatile bimolecular photoinitiating systems for free-radical, cationic and thiol-ene photopolymerization processes under low light intensity UV and visible LEDs for 3D printing application, RSC Advances, 2020, vol. 10(13).
 • Fiedor, M. Pilch, P. Szymaszek, A. Chachaj-Brekiesz, M. Galek, J. Ortyl , Photochemical study of a new bimolecular photoinitiating system for vat photopolymerization 3D printing techniques under visible light, Catalysts, 2020, vol.10(3).
 • Zgłoszenie patentowe o numerze P.421683 z dnia 23.05.2017, Joanna Ortyl, Anna Chachaj-Brekiesz, Monika Topa, Maciej Pilch, Iwona Kamińska-Borek, Nowe pochodne kompleksów samaru(III), nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji, nowe luminescencyjne sensory molekularne do monitorowania procesów  fotopolimeryzacji oraz zastosowania pochodnych kompleksów samaru(III) do roli luminescencyjnych sond molekularnych w badaniach materiałów powłokowych.

Nagrody, wyróżnienia i stypendia:

 • I miejsce w konkursie na najlepszą pracę inżynierską „Młodzi Innowacyjni 2019”, Warszawa (PIAP), 27.03.2019 - Maciej Pilch.
 • Brązowy medal (III nagroda) w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską wykonaną w roku akademickim 2017/18 - „Złoty Medal Chemii 2018” – Maciej Pilch
 • 3 miejsce w konkursie z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej oraz nauk pokrewnych dla studenckich kół naukowych Students Science Clubs Contest, Jachranka, 04.06.2019 – nagroda zespołowa.
 • Stypendium Rektora Politechniki Krakowskiej dla najlepszych studentów na rok akademicki 2021/2022– Agnieszka Fryźlewicz, Mikołaj Sadowski, Ania Grzywacz, Tomasz Ferdek, Łukasz Waluda, Dawid Kiesiewicz, Magdalena Jankowska, Dominika Krok

Projekty i staże naukowe:

 • FutureLab edycja 2020/2021 – grupa projektowa nr 30: Agnieszka Fryźlewicz, Dawid Kiesiewicz, Mikołaj Sadowski, Magdalena Smosna, Joanna Szechyńska, Tomasz Ferdek, Igor Łabaj, Łukasz Waluda, Anna Grzywacz (Opiekun naukowy: Maciej Pilch).
 • FutureLab edycja 2020/2021 – grupa projektowa: Dawid Kiesiewicz, Agnieszka Fryźlewicz, Aleksandra Olszewska, Mikołaj Sadowski, Anna Grzywacz, Magdalena Smosna, Igor Łabaj, Tomasz Ferdek, Łukasz Waluda, Jowita Kras, Małgorzata Noworyta, Karol Brydniak, Jakub Jaskuła, Aleksandra Taźbirek, Małgorzata Sarad, Martyna Niewiadomska, Gabriela Stachura, Monika Kralka, Patrycja Jagielska, Joasia Szechyńska, Wiktor Janik (Opiekun naukowy: Maciej Pilch).

Współpraca naukowa (Jednostki naukowe i przemysłowe z którymi koło współpracuje)

 • Photo HiTech sp. z o.o. Dział R&D, Kraków;
 • PHOTO4CHEM Sp. z o.o.;
 • Zespołu Elektrochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • Zespół Fotochemii Stosowanej oraz Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Udział w konferencjach, targach wynalazków

 • I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Współczesny biznes – strategie i perspektywy rozwoju”, czerwiec 2021.
 • 23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Jachranka, 2019-06-02 - 2019-06-05.
 • XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna automation 2019 Automatyzacja — Nowości i Perspektywy, Warszawa, 2019-03-27 - 2019-03-29.
 • Combined theoretical and experimental studies of lactic acid dehydration over metal zeolites, Students International Conference in Yuriy Feddkovych National University, Chernivtsi, 15-22.04.2018.
 • Advanced Techniques in Vibrational Spectroscopy, Kraków, 2018-06-21 - 2018-06-22.
 • 61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 2018-09-17 - 2018-09-21.
 • Międzynarodowe Targi Wynalazków I Innowacji INTARG, Katowice, 2017-06-22 - 2017-06-23.

Nasza Działalność Organizacyjna (udział w  wydarzeniach popularyzujących naukę, pokazach, warsztatach)

 • Organizacja pokazów chemicznych podczas Festiwal Nauki w Krakowie w latach 2015-2020;
 • Organizacja pokazów chemicznych podczas Małopolskiej Nocy Naukowców w latach 2015-2021, Kraków;
 • Organizacja pokazów oraz warsztatów chemicznych podczas Małopolskiej Noc Matematyki w latach 2015-2019, Kraków;
 • Organizacja pokazów chemicznych podczas Inauguracji Roku Akademickiego na Politechnice Krakowskiej w latach 2015-2020, Kraków;
 • Organizacja pokazów chemicznych podczas Pogórzańskich Atrakcji Naukowych w latach 2015-2020, Łużna;
 • Organizacja pokazów chemicznych podczas Festiwalu Nauki w Chrzanowie, maj 2018.
 • Organizacja pokazów chemicznych podczas Studenckiej Sesji Koła Naukowego 2019
 • Organizacja pokazów chemicznych podczas festynu KARMELIADA 2019
 • Organizacja pokazów chemicznych podczas festynu parafialnego (Kraków, Grzegórzki, 2019)
 • Organizacja pokazów chemicznych podczas Juwenaliów krakowskich 2021, Kraków;
 • Organizacja cyklicznych warsztatów z doświadczeniami z zakresu chemii oraz fizyki dla sali zabaw BYSTRY SMYK w latach 2019/2020, Kraków;
 • Organizacja licznych pokazów chemicznych podczas lokalnych wydarzeń o charakterze popularno-naukowym na terenie małopolski, w tym również pokazów chemicznych na terenie Politechniki Krakowskiej dla placówek naukowo-dydaktycznych wizytujących uczelnię.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nazwa Koła naukowego:
Koło Naukowe Chemii Fizycznej (KNChF)

Kontakt:
dr hab. inż. Joanna Ortyl
e-mail: joanna.ortyl@pk.edu.pl

Strona internetowa koła:
https://experimentalc5pk.pl

Członkowie Koła Naukowego:

Jamróz Paweł
Janik Wiktor
Jankowska Magdalena
Kiesiewicz Dawid
Kopeć Kamila
Krok Dominika
Noworyta Małgorzata
Oksiuta Dawid
Oksiuta Bartosz
Panek Gabriela
Pilch Maciej
Pióro Paulina
Sadowski Mikołaj
Sarad Małgorzata
Schmidt Tomasz
Skowrońska Gabriela
Smolik Zuzanna
Solińska Aleksandra
Starzak Katarzyna
Stawarz Wiktoria
Strzała Jakub
Sysło Agnieszka
Szymla Edyta
Słabicka Wiktoria
Tobiasz Aleksandra
Topa Monika
Waluda Łukasz
Wysocka Alicja
Wątor Zuzanna
Łabaj Igor
Żaba Anna
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie