LIDER/42/0149/L-9/17/NCBR/2018

Kierownik Projektu, dr hab. inż. Marek Piątkowski
Kierownik Projektu, dr hab. inż. Marek Piątkowski

Celem niniejszego projektu jest opracowanie technologii otrzymywania, z wykorzystaniem druku 3D, nowatorskich bioaktywnychskafoldów bazujących na biopolimerze – chitozanie – o możliwości personalizacji, służących do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej. Innowacyjność projektu opiera się na modyfikacji chemicznej chitozanu w celu nadania mu właściwości termoplastycznychoraz poprawy właściwości mechanicznych, a następnie otrzymaniu trójwymiarowych matryc, które będą posiadały właściwości osteoindukcyjne i antybakteryjne oraz zdolność do kontrolowanego uwalniania związków bioaktywnych (czynników wzrostu), co stanowi o przewadze rozwiązania w stosunku do innych rozwiązań na rynku światowym. Projekt obejmuje trzy główne etapy, na które składa się otrzymanie matryc 3D na bazie chitozanu z wykorzystaniem technologii druku 3D i badanie ich właściwości fizykochemicznych, badanie właściwości biologicznych takich jak cytotoksyczność i bioaktywność oraz hodowla trójwymiarowa komórek tkanki kostnej.

Zaawansowane biomatryce posłużą do regeneracji ubytków tkanki kostnej w stomatologii, w szczególności dna zatoki szczękowej.