LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013

Kierownik Projektu, dr inż. Joanna Ortyl
Kierownik Projektu, dr inż. Joanna Ortyl

Celem niniejszego projektu jest synteza nowych wysokowydajnych związków chemicznych przeznaczonych do roli luminescencyjnych organiczno-nieorganicznych chemicznych sensorów molekularnych oraz ich ilościowe badania spektrofotometryczne i spektrofluorymetryczne. Przy zastosowaniu badań spektrometrycznych opracowane nowe układy, zostaną przebadane pod kątem ich przydatności, sprawności i efektywności w monitorowaniu w warunkach rzeczywistych (on-line) szeregu różnych procesów fotopolimeryzacji.

Więcej informacji na stronie Projektu: Fotopolimeryzacja | Strona projektu LIDER