LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014

Kierownik Projektu, dr inż. Katarzyna Matras-Postołek
Kierownik Projektu, dr inż. Katarzyna Matras-Postołek

Obecnie jednym z głównych czynników ograniczających rozwój optoelektroniki drukowanej za pomocą drukarek 2D, a w przyszłości również 3D, jest brak na rynku tanich i stabilnych tuszy do druku. Technologia ta w porównaniu z tzw. tradycyjnymi technologiami, np. procesem litograficznym, nie wymaga nakładów aż tak dużej energii ani znacznych inwestycji w infrastrukturę, przez co jest równocześnie technologią tańszą. Wobec tych faktów poszukiwanie tanich i nowoczesnych materiałów oraz innowacyjnych technologii produkcji urządzeń optoelektronicznych jest w pełni uzasadnione.

Przedstawiony projekt zakłada opracowanie innowacyjnych tuszy z organiczno-nieorganicznych hybrydowych nanomateriałów polimerowych do druku urządzeń optoelektronicznych, w tym głównie ogniw fotowoltaicznych.

Typowe hybrydowe materiały polimerowe składają się z polimerów o właściwościach przewodzących i nieorganicznych półprzewodnikowych nanocząstek. W wyniku połączenia tych dwóch komponentów otrzymuje się nowe materiały o dobrych właściwościach przewodzących, dodatkowo posiadających unikalne właściwości optyczne, mechaniczne i plastyczne. Kolejną ważną zaletą tego typu materiałów jest możliwość tworzenia heterozłącza typu p-n w jednej warstwie, które jest podstawą budowy i działania większości urządzeń optoelektronicznych.

Więcej informacji na stronie Projektu: Matras Materials Projekt Lider