Skip to content

POWR

Inspiracje naukowe

W Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej C-5 WIiTCh Politechniki Krakowskiej  realizowany jest projekt pn. „Inspiracje naukowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr projektu POWR.03.01.00-00-T085/18.
Okres realizacji projektu od 02.02.2019 do 31.12.2023…

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie