Skip to content

6 stycznia, 2021

Test kompetencyjny

W sobotę 16 stycznia 2021 r. odbędzie się test kompetencyjny dla studentów ostatniego semestru wszystkich kierunków studiów 1 stopnia. Test odbędzie się w formie zdalnej na platformie wydziałowej Moodle i będzie udostępniony od godziny 6.00 do godz. 23.00. Test obejmuje …

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie