Skip to content

Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
 1. dr inż. Gabriela Berkowicz-Płatek

Tematyka prac badawczych pod opieką dr inż. Gabrieli Berkowicz-Płatek dotyczy zastosowania reaktorów fluidyzacyjnych do realizacji procesów chemicznych w dobrze zdefiniowanej parametrami procesowymi przestrzeni reakcyjnej. Studenci mają możliwość zbadania fluidyzacji różnego typu materiałów o charakterze katalitycznym i inertnym, określenia warunków ich stabilnej fluidyzacji oraz zweryfikowania ich zastosowania w różnych procesach chemicznych. Procesy chemiczne wybierane są w obrębie tematyki prośrodowiskowej. Prace badawcze obejmują dziedzinę nauk inżynieryjno-technicznych, ale są multidyscyplinarne łącząc ze sobą inżynierię chemiczną, inżynierię środowiska, energetykę oraz inżynierię procesową.

 1. dr Piotr Dulian

Tematyka badawcza działalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z projektowaniem, wytarzaniem i charakterystyką nowoczesnych nanomateriałów funkcjonalnych wykorzystywanych w szeroko pojętej technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, elektrotechnice i technikach sensorowych. Studenci w ramach prac w Kole naukowym mogą zdobywać wiedzę oraz umiejętności praktyczne w szerokim spektrum tematyki wytwarzania, charakteryzowania i zastosowania innowacyjnych materiałów i nanomateriałów. Młodzi członkowie Koła mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i wiedzy w formie realizacji własnych, indywidualnych mikroprojektów w tematach np. wytwarzania nowych typów nanostruktur i kompozytów cienkowarstwowych o zadanych właściwościach m.in. fotokatalitycznych, hydrofobowych, samoczyszczących, antybakteryjnych, tribologicznch i dielektrycznych. W ramach działalności Koła jest też możliwość poznania ciekawych ludzi o podobnej tematyce zainteresowań, specjalistów z różnych ośrodków badawczych w Polsce i innych krajach oraz odbycia stażów i praktyk w firmach i instytucjach badawczych. Zapraszamy do kontaktu.

 1. dr inż. Agnieszka Jagoda-Pasternak

Tematyka prac badawczych prowadzonych pod opieką dr inż. Agnieszki Jagody-Pasternak dotyczy wykorzystania procesów fluidyzacyjnych do pozyskiwania substancji aktywnych z surowców roślinnych. Procesy fluidyzacyjne stosuje się do realizacji etapów suszenia i ekstrakcji.
Prowadzone w ramach działań Koła eksperymenty dotyczą badania przebiegu suszenia fluidalnego z zastosowaniem materiałów inertnych. Kolejnym ważnym etapem prac jest dobór parametrów prowadzenia trójfazowej fluidalnej ekstrakcji, celem efektywnego pozyskiwania pożądanych substancji. Opracowywanie metod chromatograficznych do oznaczeń jakościowo-ilościowych pozyskiwanych substancji umożliwi ocenę skuteczności wykorzystywanych procesów fluidyzacyjnych.

 1. dr inż. Dawid Jankowski

Temat badawczy obejmuje zagadnienia związane z fluidyzacją materiałów ziarnistych i elementami budowy aparatury chemicznej oraz maszyn. W ramach działalności koła naukowego studenci będą mogli wybrać jeden z problemów dotyczących zjawiska fluidyzacji i zaprojektować własny eksperyment z tym związany. W kolejnym etapie prac, studenci wykonają projekt stanowiska badawczo-dydaktycznego i przystąpią do jego realizacji.

Publikacje:

 • Berkowicz-Płatek G., Leski K., Żukowski W., Wrona J., Processing of low-density waste in fluidized bed made out of lightweight expanded clay aggregate, Journal of Cleaner Production, 2022, 349, 131328, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131328
 • Leski, K.; Luty, P.; Gwadera, M.; Larwa, Numerical Analysis of Minimum Ground Temperature for Heat Extraction in Horizontal Ground Heat Exchangers. Energies 2021, 14, 5487. https://doi.org/10.3390/en14175487
 • Leski, K.; Berkowicz-Płatek G. Pyrolysis of plastic waste as a way of obtaining valuable chemical raw materials. Chemical Review and Letters, 2021, 4, 92-97. http://doi.org/10.22034/CRL.2021.272418.1101
 • Luty, P.; Prończuk, M.; Bizon, K. Influence of the Liquid Viscosity on the Properties of Gas Bubbles Formed in Co–current Flow. Chemical Engineering Transactions, 2021, 86, 1177-1182. https://doi.org/10.3303/CET2186197
 • Luty, P.; Prończuk, M. Determination of a bubble drag coefficient during the formation of single gas bubble in upward coflowing liquid. Processes 2020, 8, 8, 999. https://doi.org/10.3390/pr8080999
 • Leski, K.; Luty, P.; Łucki,; Jankowski, D. Application of circulating fluidized bed boilers in the fuel combustion process, Technical transactions, 2018, 115, 83-96. https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.056.8368

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia:

 • I miejsce na Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych, 9.06.2021, Sesja Anglojęzyczna: mgr inż. Krystian Leski, mgr inż. Przemysław Luty
 • Stypendium ufundowane przez Grupę Azoty S.A. w ramach VI edycji programu stypendialnego (edycja na lata 2019-2020), laureat: mgr inż. Krystian Leski, mgr inż. Przemysław Luty

 

Projekty i staże naukowe:

 • Staż zawodowy w laboratorium chemicznym kontroli jakości, 07.2019-08.2019, Teva Operations Poland sp. z o.o. Kraków: mgr inż. Krystian Leski, mgr inż. Przemysław Luty
 • Staż zawodowy w Sekcji Projektowej i Doradztwa Technicznego, 09.2019, SMAY sp. z o.o. Kraków: mgr inż. Przemysław Luty

Udział w konferencjach, targach wynalazków

 1. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne Chemistry for Agriculture (Karpacz, 24 - 27.11.2019), poster pt.: „Fluidalne  złoże  keramzytowe  do spalania materiałów polimerowych”, Krystian Leski, Gabriela Berkowicz-Płatek, Witold Żukowski
 2. I Ogólnopolska Konferencja „Wyzwania Ochrony Środowiska” (12 - 13.06.2020), poster pt.: „Badania współczynnika oporu ośrodka podczas formowania się pęcherzy gazowych w przepływającej cieczy”, Przemysław Luty, Mateusz Prończuk
 3. Nowe Trendy w Badaniach Naukowych – Wystąpienie Młodego Naukowca 2020 (20 - 21.06.2020), poster pt.: „Procesy spalania paliw w kotłach energetycznych z cyrkulacyjną warstwą fluidalną”, Krystian Leski, Przemysław Luty
 4. Nowe Trendy w Badaniach Naukowych – Wystąpienie Młodego Naukowca 2020
  (20 - 21.06.2020), poster pt.: „Okresowy spadek temperatury gruntu w układzie poziomego gruntowego wymiennika ciepła”, Krystian Leski, Przemysław Luty
 5. Nowe Trendy w Badaniach Naukowych – Wystąpienie Młodego Naukowca 2020 - EDYCJA II
  (20 - 22.11.2020), referat pt.: „Proces pirolizy jako przykład bezpiecznej dla środowiska metody utylizacji odpadów”, Krystian Leski, Gabriela Berkowicz-Płatek, Witold Żukowski
 6. Nowe Trendy w Badaniach Naukowych – Wystąpienie Młodego Naukowca 2020 - EDYCJA II (20 - 22.11.2020), referat pt.: „Detekcja krawędzi nakładających się elementów fazy rozproszonej w analizie obrazów cyfrowych przepływów ciecz-gaz”, Przemysław Luty, Katarzyna Bizon
 7. Energy, Fuels, Environment Conference 2020 -  AGH University of Science and Technology
  (01 - 04.12.2020), referat pt.: „Fluidised bed of Lightweight Expanded Clay Aggregate dedicated to combustion of low density waste”, Krystian Leski, Gabriela Berkowicz-Płatek, Witold Żukowski
 8. 15th International Conference on Chemical and Process Engineering (23 - 26.05.2021), referat pt.: „Influence of the liquid viscosity on the properties of gas bubbles formed in co-current flow”, Przemysław Luty, Mateusz Prończuk, Katarzyna Bizon
 9. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne Chemistry for Agriculture (Karpacz, 21 - 24.11.202022), referat pt.: „Thermal degradation of waste biomass in the fluidized bed made of lightweight expanded clay aggregate”, Krystian Leski, Gabriela Berkowicz-Płatek, Witold Żukowski
 10. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne Chemistry for Agriculture (Karpacz, 21 - 24.11.2022), referat pt.: „ Experimental verification of algorithms for determination
  of gas bubbles properties from optical imaging of liquid-gas flows”, Przemysław Luty, Mateusz Prończuk, Katarzyna Bizon

Materiały konferencyjne

 1. K. Leski, P. Luty, A. Łucki „Combustion of fuels in circulating fluidized bed boilers” Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych 2018, 140, ISBN 978-83- 65991-14-0.
 2. K. Leski, P. Luty „Investigation of a horizontal ground heat exchanger with a modified pipe arrangement” Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych 2019, 152, ISBN 978- 83-955526-0-1.
 3. K. Leski, P. Luty „Procesy spalania paliw w kotłach energetycznych z cyrkulacyjną warstwą fluidalną” Nowe Trendy w Badaniach Naukowych – Wystąpienie Młodego Naukowca 2020, 66, ISBN 978-83-63058-95-1.
 4. K. Leski, P. Luty „Okresowy  spadek temperatury  gruntu  w układzie poziomego gruntowego wymiennika ciepła” Nowe Trendy w Badaniach Naukowych – Wystąpienie Młodego Naukowca 2020, 101, ISBN 978-83-63058-95-1.
 5. K. Leski „Proces pirolizy jako przykład bezpiecznej dla środowiska metody utylizacji odpadów” Nowe Trendy w Badaniach Naukowych 2 – Wystąpienie Młodego Naukowca 2020, 40, ISBN 978-83-63058-99-9.
 6. K. Leski, G. Berkowicz-Płatek, W. Żukowski „Fluidised bed of Lightweight Expanded Clay Aggregate dedicated to combustion of low density waste” Energy, Fuels, Environment Conference 2020 AGH University of Science and Technology, 2020, ISBN 978-83-948318-4-4.
 7. M. Prończuk, P. Luty „Badania współczynnika oporu ośrodka podczas formowania się pęcherzy gazowych w przepływającej cieczy” Księga abstraktów I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania Ochrony Środowiska” 2020, 38.

Udział w Uczelnianych Sesjach Kół Naukowych

 1. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych 2018

Leski K., Luty P., Łucki A., referat: „Combustion of fuels in circulating fluidized bed boilers”, opiekun naukowy: dr inż. Dawid Jankowski.

 

 1. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych 2019

Leski K., Luty P., referat: „Investigation of a horizontal ground heat exchanger with a modified pipe arrangement”, opiekun naukowy: dr inż. Barbara Larwa.

 

 1. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych 2021

Leski K., Luty P., poster: „Numerical studies of minimum ground temperature in the vicinity of horizontal ground heat exchanger pipes”, opiekun naukowy: dr inż. Barbara Larwa.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nazwa Koła naukowego:
Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Witold Żukowski
e-mail: witold.zukowski@pk.edu.pl

Członkowie Koła Naukowego:

Bosak Natalia
Lasko Grzegorz
Leski Krystian
Luty Przemysław
Pulit Kamil
Żurek Marta
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie