Skip to content

Koło Naukowe Polimery – Materiały (Bio)hybrydowe

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Temat badawczy obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem nowych materiałów (bio)hybrydowych na bazie poliuretanów konwencjonalnych i bezizocyjanianowych polihydroksyuretanów modyfikowanych nanocząstkami oraz biopolimerami. Koło przeznaczone jest dla studentów kierunku/ów technologii chemicznej i biotechnologii na WIiTCH. Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych oraz możliwość zapoznania się z najnowszymi metodami otrzymywania materiałów (bio)hybrydowych oraz ich potencjalnym zastosowaniem. 

Nasze wybrane publikacje i patenty:

  • Hebda E., Cieślik A., Pielichowski K., Bio-based carbonate erythritol and diamine derivatives of dimerized fatty acids as platform for synthesis of non-isocyanate polyurethanes, Modern polymeric materials for environmental applications, 2023, 8, 1

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia:

  • II miejsce na Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych, 2023, Aleksandra Cieślik
  • I miejsce na Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych, 2022, Paulina Korzeniak

Projekty i staże naukowe:

  • Projekt badawczy nr DEC-2022/45/B/ST8/03060 „Projektowanie i wytwarzanie modyfikowanych termoplastycznych bezizocyjanianowych włókien polihydroksyuretanowych”, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Współpraca naukowa (Jednostki naukowe i przemysłowe z którymi koło współpracuje)

  • Katedry Fizyki Materii Skondensowanej, WFIIS AGH, Laboratorium Mikro i Nano Tomografii, Kraków
  • Instytut Fizyki, Zespół Biofizyki Farmaceutycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice

 

Udział w konferencjach, targach wynalazków

Cieślik Aleksandra- 8thInternational Seminar Modern polymeric materials for environmental applications, Kraków, 17-19 maj 2023, poster

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nazwa Koła naukowego:
Koło Naukowe Polimery – Materiały (Bio)hybrydowe

Kontakt:
dr inż. Edyta Hebda
e-mail: edyta.hebda@pk.edu.pl

Członkowie Koła Naukowego:

Cieślik Aleksandra
Maciszewska Julia
Melnyk Kateryna
Sordyl Karol
Szołdrowska Kinga
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie