Skip to content

Koło Naukowe Polimerów – innoPUR

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Prace badawcze zespołu pod kierownictwem prof. dra hab. inż., Aleksandra Prociaka dotyczą wytwarzania nowych bio-poliuretanów modyfikowanych surowcami odnawialnymi. Poliuretany są ważną częścią  materiałów polimerowych znajdujących zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia. W zespole realizowane są prace zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Prowadzone prace mają na celu przybliżyć Polske i Europe do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Poniżej przedstawiono wybrane tematy realizowane w zespole:

  1. Termoizolacyjne bio-materiały poliuretanowe

Temat badawczy obejmuje syntezę porowatych materiałów poliuretanowych o strukturze zamknięto- i otwartokomórkowej z udziałem modyfikowanych olejów roślinnych oraz olejów odpadowych. Otrzymane materiały poddawane są szczegółowej analizie pod kątem ich zastosowań w wielu branżach przemysłowych, a w szczególności w budownictwie.

  1. Modyfikacja chemiczna olejów roślinnych i olejów odpadowych

Temat badawczy obejmuje prace związane z syntezą bio-polioli z różnych olejów roślinnych  w tym także olejów posmażalniczych. Więcej na stronie www.eko2izopur.pk.edu.pl

  1. Elastyczne i wiskoelastyczne pianki poliuretanowe

Temat badawczy obejmuje modyfikacje surowcami odnawialnymi kompozycji poliuretanowych przeznaczonych do wytwarzania pianek elastycznych i lepkosprężystych (wiskoelastycznych tzw. pianek z pamięcią kształtu). Pianki tego typu znajdują zastosowanie m.in. w motoryzacji i meblarstwie.

  1. Bio-kompozyty naturalne

W ramach prac badawczych z tego tematu otrzymywane są bio-kompozyty poliuretanowe z udziałem m.in. zmielonych łupin orzechów włoskich, ligniny, włókien konopnych i celulozowych. Zastosowanie odpadów do syntezy kompozytów jest obecnie niezwykle istotnym zagadnieniem zgodnym z idea gospodarki o obiegu zamkniętym. Otrzymane kompozyty poddawane są badaniom aby ocenić wpływ napełniaczy na ich właściwości użytkowe.

  1. Elastomery poliuretanowe

Realizacja prac badawczych związanych z tym tematem obejmuje otrzymywanie litych oraz mikroporowatych elastomerów poliuretanowych z wykorzystaniem zarówno surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych, jak również określenie wpływu  składników pomocniczych  i różnego rodzaju napełniaczy oraz nanonapełniaczy na właściwości otrzymanych materiałów. Tego typu materiały coraz częściej wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłowych oraz codziennego życia zastępując obecnie stosowane materiały.

Studenci wykazujący szczególne zaangażowanie w prace badawcze są współautorami publikacji naukowych jak również prezentują wyniki badań na Sesjach Kół naukowych jak również konferencjach.

Wybrane publikacje z udziałem Studentów:

Prociak A., Kurańska M., Uram  K., Wójtowicz M., Bio-Polyurethane Foams Modified with a Mixture of Bio-Polyols of Different Chemical Structures, Polymers, 2021, 13, 2469. IF=4,329.

Kurańska M., Leszczyńska M., Kubacka J., Prociak A., Ryszkowska J., Implementation of circular economy principles in the synthesis of polyurethane foams, Polymers, 2020, 12(9), 2068. IF=4,329.

Kurańska M., Niemiec M., Cleaner production of epoxidized cooking oil using a heterogeneous catalyst, Catalysts, 2020, 10(11), 1261. IF=4,146.

Kurańska M., Leszczyńska M., Kubacka J., Prociak A., Ryszkowska J., Effects of Modified Used Cooking Oil on Structure and Properties of Closed-Cell Polyurethane foams, Journal of Polymers and the Environment, 2020, 28(10), 2780–2788. IF=3,667.

Kurańska M., Malewska E., Polaczek K., Prociak A., Kubacka J., A pathway toward a new era of open-cell polyurethane foams—influence of bio-polyols derived from used cooking oil on foams properties, Materials, 2020, 13(22), 5161. IF=3,623.

Kurańska M., Pinto J.A., Salach K., Barreiro M.F., Prociak A., Synthesis of thermal insulating polyurethane foams from lignin and rapeseed based polyols: A comparative study, Industrial Crops and Products, 2020, 43, 111882. IF=5,645.

Kurańska M., Benes H., Prociak A., Trhlíkova O., Walterova Z., Stochlinska W., Investigation of epoxidation of used cooking oils with homogeneous and heterogeneous catalysts, Journal of Cleaner Production, 2019, 236, 117615. IF=7,246.

Prociak A., Malewska E., Kurańska M., Bąk S., Budny P., Flexible polyurethane foams synthesized with palm oil-based bio-polyols obtained with the use of different oxirane ring opener, Industrial Crops and Products, 2018, 115, 69. IF=4,191

Kurańska M., Prociak A., Michałowski S., Zawadzińska K., The influence of blowing agents type on foaming process and properties of rigid polyurethane foams, Polimery, 2018, 63(10), 672. IF=1,121

Marcovich N.E., Kurańska M., Prociak A., Malewska E., Kulpa K., Open cell semi-rigid polyurethane foams synthesized using palm oil-based bio-polyol, Industrial Crops and Products, 2017, 102, 88. IF=3,849

Czytajło T., Michałowski S., Effect of nanosilica on selected properties of polyurethane elastomers, 7th International Seminar "Modern polymeric materials for environmental applications, Kraków, 2019.

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia:

Inż. Michał Kucała, II miejsce podczas  VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół, 2021 Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie we współpracy z Santander Universidades. opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak,

Inż. Karolina Surmacz, wyróżnienie podczas  VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół, 2021 Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie we współpracy z Santander Universidades. opiekun naukowy: dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK

Inż. Karolina Studniarz,  wyróżnienie podczas UCZELNIANEJ SESJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, 2021

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nazwa Koła naukowego:Koło Naukowe Polimerów – innoPUR

Kontakt:
dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK
e-mail: maria.kuranska@pk.edu.pl

Członkowie Koła Naukowego:

Kucała Michał
Skotnicka Katarzyna
Strzelczyk Karolina
Szołdrowska Kinga
Słota Jagoda
Zemła Marcin
Śmietana Klaudia
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie