Skip to content

Koło Naukowe Nanomateriały

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Zakres tematyki badawczej koła skupia się na zagadnieniach związanych z otrzymywaniem i charakterystyką funkcjonalnych nanomateriałów o kontrolowanym składzie i rozmiarze, a także ich potencjalnym zastosowaniu m.in. w fotokatalizie i optoelektronice. Otrzymywane nanomateriały dzięki właściwościom luminescencyjnym znajdują również zastosowanie w biologii i medycynie jako znaczniki i biosensory. Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi metodami otrzymywania nanomateriałów nieorganicznych oraz ich potencjalnym zastosowaniem.  Pace naukowe można realizować w obszarze następujących tematów badawczych:

 1. Synteza i charakterystyka nieorganicznych nanokryształów o właściwościach luminescencyjnych, w tym nanocząstek typu rdzeń-powłoka
 2. Modyfikacja powierzchni opracowanych nanomateriałów
 3. Zastosowanie nanomateriałów do opracowania hybrydowych urządzeń optoelektronicznych (cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych, diod elektroluminescencyjnych)
 4. Opracowanie tuszy do druku urządzeń optoelektronicznych na bazie nanomateriałów
 5. Opracowanie nanokpomozytów polimerowych
 6. Zastosowanie nanomateriałów do opracowania wysokowydajnych fotokatalizatorów heterogenicznych do redukcji zanieczyszczeń wody
 7. Projektowanie nanomateriałów pod kątem biosensorów

Nasze wybrane publikacje i patenty:

 • Żaba, A.; Sovinska, S.; Kirish, T.; Węgrzynowicz, A.; Matras-Postołek, K.” Photodegradation Process of Organic Dyes in the Presence of a Manganese-Doped Zinc Sulfide Nanowire Photocatalyst” Materials 2021, 14, 5840
 • Baran i in., „Wpływ metody syntezy oraz domieszkowania jonami litu na właściwości BiFeO3”, Wyzwania Współczesnej Nauki cz. 2, 2018
 • Baran i in., „Właściwości magnetyczne żelazianu bizmutu domieszkowanego jonami litu”, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 35, 2018
 • Baran i in., „Wpływ metody preparatyki i domieszkowania jonami litu na zagęszczenie, topografię i właściwości elektryczne BiFeO3”, Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca, 2020
 • A. Krawczyk, M. Jurczyszyn, J. Pawlak, W. Salamon, P. Baran, A. Kmita, Ł. Gondek, M. Sikora, C. Kapusta, T. Strączek, J. Wyrwa, A. Żywczak,”High-entropy perovskites as multifunctional metal oxide semiconductors: Synthesis and characterization of (Gd0.2Nd0.2La0.2Sm 0.2Y0.2)CoO3ACS Appl. Electron. Mater.2020, 2, 10, 3211–3220

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2021/2022 – inż. Beata Szreniawa
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2020/2021 – inż. Patryk Gruca
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2019/2020, 2020/2021 – inż. Alicja Szymska
 • II miejsce na Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, czerwiec 2021- mgr inż. Tetiana Kirish
 • Grant rektora AGH: „Opracowanie metod syntezy oraz określenie własności fizykochemicznych perowskitów metali ziem rzadkich stabilizowanych entropowo w układach wieloskładnikowych”, 2019 – mgr inż. Paweł Baran

 

Projekty i staże naukowe:

 • LAUREACI konkursu FUTURE LAB - 2021/2022 edycji „Konkursu na projekty studenckie PK” organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej. Temat nagrodzonego projektu: ”Hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne nowej generacji z kropkami kwantowymi”

 

Cel konkursu: Celem konkursu jest wspieranie uzdolnionych i kreatywnych studentów Politechniki Krakowskiej w realizacji pomysłów naukowych poprzez finansowanie, promowanie i popularyzację ich osiągnięć. (Czas trwania projektu: 01.2021 - 30-09-2022)

 

 • Staż naukowy, lipiec 2021- obecnie, Zakład Inżynierii Nowych Materiałów, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego – inż. Patryk Gruca
 • Staż naukowy, listopad 2021- grudzień 2021, Zakład Inżynierii Nowych Materiałów, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego – inż. Beata Szreniawa
 • Projekt TRL 4.0, czerwiec 2021 – obecnie, Centrum Transferu Technologii PK w ramach programu MNISW "Inkubator Innowacyjności 4.0.", Temat nagrodzonego projektu: "Fotoaktywne warstwy do zastosowań fotowoltaicznych"
 • ESRF/ILL Summer School 2019 (Grenoble) – mgr inż. Paweł Baran
 • HZB Photon School 2020 (Berlin) – mgr. inż. Paweł Baran

Współpraca naukowa

 • Zakład Inżynierii Nowych Materiałów, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska
 • Department of Chemical Engineering, FH Münster University of Applied Sciences, Niemcy
 • University of Jinan, School of Material Science and Engineering, Chiny

Udział w konferencjach, targach wynalazków

 • Dni Kariery Kraków, marzec 2022, Politechnika Krakowska
 • Winter School Bioref, 21-25 luty 2022, Politechnika Krakowska
 • VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, ZUT w Szczecinie, 9-11 grudnia 2021, online
  - A. Szymska, tytuł wystąpienia: “Otrzymywanie i badanie właściwości nanocząstek tellurku cynku (ZnTe)”
  - B. Szreniawa, tytuł wystąpienia: “Hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne z perowskitowych kropek kwantowych”
 • V Kongres Kół Naukowych IKONA, Warszawa, 11-14 listopada 2021
 • III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, 18-19 września 2021, online
  - B. Szreniawa, tytuł wystąpienia: “ Nanocząstki metali-skuteczna metoda zwalczania patogenów”
  - A. Szymska, tytuł wystąpienia: “Niezwykłe nanocząstki tellurku cynku”
  18th International Conference on Microwave and High Frequency Applications AMPERE 2021, Gothenburg, Sweden, September 13-16, 2021; wystąpienie ustne tytuł: Microwave-synthesized CZTS nanoparticles for printing and hybrid photovoltaic devices, K. Matras-Postolek, T. Kirish, M. Lutsiv, A. Zaba
 • Uczelniana Sesja Kół Naukowych, Kraków, 9 czerwca 2021:
  - T. Kirish, tytuł wystąpienia: “Microwave -assisted synthesis of inorganic nanomaterials with application in heterogeneous photocatalysis
  - M. Lutsiv, tytuł wystąpienia: “The modern technologies of the production of quantum dots-based films for the optoelectronic devices”
  - M. Lutsiv, tytuł wystąpienia: “The modern technologies of the production of quantum dots-based films for the optoelectronic devices”
  - P. Gruca, tytuł wystąpienia: “Hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne – budowa, zasady działania i najważniejsze wyzwania”
  - A. Szymska, tytuł wystąpienia: “Niezwykły świat nanomateriałów – nanocząstki ZnTe”
 • Pre ATAM 2020/ Prequel Symposium on Advanced Technologies and Materials, Wroclaw Polska, 13-15.10.2020, T. Kirish, M. Lutsiv, A. Żaba, K. Matras-Postolek, tytuł wystąpienia: “Cu2ZnSnS4 nanoparticles for inkjet printing technology”
 • IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, kwiecień 2018, Krosno
 • Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH, maj 2019, Kraków
 • National Scientific Conference, Science and Young Researchers, 3rd edition, czerwiec 2019, Łódź
 • 59. Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, grudzień 2019, Kraków
Logo Koła Naukowego Nanomateriały

 

Na zdjęciu od lewej inż. Alicja Szymska, inż. Beata Szreniawa, inż. Patryk Gruca, dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postoek, prof. PK, mgr inż. Mariana Lutsiv i mgr. inż. Teiana Kirish, Laboratorium Procesów Intensyfikacji Bio- i Nanomateriałów, WIiTCH PK

 

Na zdjęciu inż. Patryk Gruca realizujący staż w Zakład Inżynierii Nowych Materiałów, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 

Na zdjęciu od lewej inż. Alicja Szymska, inż. Patryk Gruca i inż. Beata Szreniawa uczestniczący w Dniach Kariery Kraków, marzec 2022, Politechnika Krakowska
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Członkowie Koła Naukowego:

Baran Paweł
Brydniak Karol 
Florczak Weronika  
Kluk Jakub  
Kokoszka Kinga 
Proszek Justyna 
Szreniawa Beata
Szymska-Szymanik Alicja
Tajduś Gabriela
Trzemżalski Mateusz 
 Wrzesień Dominika
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie