Skip to content

Koło Naukowe Biotechnologii

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Tematyka badawcza Koła koncentruje się na problemach modyfikacji polimerów naturalnych, takich jak chitozan, prowadzonej w warunkach mikrofalowych w celu uzyskania nowych bimateriałów do zasotsować w inżynierii tkankowej, a także syntezy węglowych kropek kwantowych, nanocząstek i otrzymywania nanokompozytów. Ponadto członkowie Koła zajmują się syntezą biodegradowalnego polimeru, jakim jest poli(sukcynimid) (PSI) oraz jego pochodnych (poliasparaginiany) w polu promieniowania mikrofalowego. Praca dotyczy również analizy właściwości oraz struktury otrzymanych materiałów z wykorzystaniem m.in. takich technik badawczych jak FTIR, NMR, GPC, SEM, TEM.

Nasze wybrane publikacje i patenty:

 • Yanovska A., Husak E., Korniienko V., Holubnycha V., Mishchenko O., Banasiuk R., Radwan‑Pragłowska J., Piątkowski M., Janus Ł., Pogorielov M., Development, characterization and antimicrobial properties of silver nanoparticles loaded chitosan-alginate sponges for biomedical application, Journal of Materials Research, 2021, IF=3.089, MNSiW=70 pkt;
 • Radwan-Pragłowska J., Janus Ł, Piątkowski M., Sierakowska A., Galek T., Szajna E., Bogdał D., Tupaj M., Fungal Chitosan-Derived Biomaterials Modified with Kalanchoe pinnata as Potential Hemostatic Agents—Development and Characterization, Polymers 2021, 13(8), 1300, IF=3.426; MNSiW=100 pkt;
 • Radwan-Pragłowska J., Janus Ł., Piątkowski M., Sierakowska A., Szajna E., Matýsek D., Bogdał D., Development of Stimuli-Responsive Chitosan/ZnO NPs Transdermal Systems for Controlled Cannabidiol Delivery, Polymers, 2021, 13(2), 211, IF=3.426; MNSiW=100 pkt;
 • Deineka V., Sulaieva O., Pernakov M., Radwan-Pragłowska J., Janus Ł., Kornienko V., Husak E., Yanovska A., Liubchak I., Yusupova A., Piątkowski M., Zlatska A., Pogorielov M., Hemostatic performance and biocompatibility of chitosan-based agents in experimental parenchymal bleeding, Materials Science and Engineering C, 2020, 111740, IF=5.880; MNSiW=140 pkt;
 • Yanovska A., Husak Y., Mishchenko O., Gudakov A., Oleshko O., Yusupova A., Vielikov M., Radwan-Pragłowska J., Piątkowski M., Janus Ł, Szajna E., Pogorielov M., Cell viability and collagen deposition on hydroxyapatite coatings formed on pretreated substrates, Materials Chemistry and Physics, 2020, 258, 123978, IF=3,408; MNSiW=70 pkt
 • Janus Ł., Radwan-Pragłowska J., Piątkowski M., Bogdał D., Coumarin-Modified CQDs for Biomedical Applications-Two-Step Synthesis and Characterization, International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 8073, IF=4,556; MNSiW=140 pkt
 • Janus Ł., Piątkowski M., Radwan-Pragłowska J., Sierakowska A., Carbon Quantum Dots (CQDs) Prepared from Waste Biomass as a New Class of Biomaterials with Luminescent Properties, Inżynieria Mineralna, 2020, 2(1(45)), 57-62, MNSiW=40 pkt
 • Piątkowski M., Janus Ł., Sierakowska A., Radwan-Pragłowska J., Advanced Biomaterials with Semiconductive Properties Based on Fungal Chitosan, Inżynieria Mineralna, 2020, 2(1(45)), 163-168, MNSiW=40 pkt
 • Radwan-Pragłowska J., Janus Ł., Piątkowski M., Sierakowska A., Bogdał D., Bioactive Scaffolds for Skin Tissue Engineering Doped with Gold Nanoparticles Prepared from Waste Biomass, Inżynieria Mineralna, 2020, 2(1(45)), 169-174, MNSiW=40 pkt
 • Koper F., Świergosz T., Żaba A., Flis A., Trávníčková M., Bačáková L., Pamuła E., Bogdał D.,
  Kasprzyk W.P., Advancements in structure-property correlation studies of cross-linked citric acid-based elastomers from the perspective of medical application, Journal of Materials Chemistry B, 2021, 9, 6425, IF: 6,331
 • Piątkowski M., Radwan-Pragłowska J., Janus Ł., Sierakowska A.; PCT: PCT/IB2021/054169, “Method for obtaining chitosan-based bioactive hemostatic agent", 14.05.2021

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia:

 • Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka za osiągnięcia w badaniach oraz zastosowaniach chityny i jej pochodnych przyznawana przez Polskie Towarzystwo Chitynowe, 2021, Julia Radwan-Pragłowska, nagroda indywidualna
 • Nagroda I stopnia za wystąpienie Julii Radwan-Pragłowskiej pt. „Biological activity of novel chitosan-based nanocomposites applicable in bone tissue engineering”, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Marek Piątkowski, Aleksandra Sierakowska, na XXVI konferencji Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021, nagroda zespołowa
 • Wyróżnienie za wystąpienie Łukasza Janusa pt. „Advanced nanocomposites containing HA for accelerated bone tissue regeneration”, Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska, Marek Piątkowski, Aleksandra Sierakowskana XXVI konferencji Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021, nagroda zespołowa
 • Nagroda II stopnia za poster Pauliny Bąk na USSKN na WIiTCh 2021 pt. „Modyfikacja chitozanu chlorkami kwasowymi w warunkach promieniowania mikrofalowego”, P.Bąk, Ł.Janus, M.Piątkowski, J.Radwan-Pragłowska
 • Wyróżnienie za poster Aleksandry Sierakowskiej na USSKN na WIiTCh 2021 pt. „Preparation of bioactive nerve conduits with the use of 3D printing”, Ł.Janus, M.Piątkowski, J.Radwan-Pragłowska, A.Sierakowska

 

Projekty i staże naukowe:

 • Udział w programie mentoringowym Excellence Challenge (mentorka Anna K. Nowak; mentorowani: Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus)

 

Współpraca naukowa (Jednostki naukowe i przemysłowe z którymi koło współpracuje)

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Sumy State University, Sumy, Ukraina
 • Technical University of Ostrava, Ostrawa, Czechy
 • Nano Prime Sp. Z o. o., Dębica, Polska

 

Udział w konferencjach, targach wynalazków

 • Biological properties study of novel hemostatic agents based on fungal chitosan, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska, Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał, wykład plenarny na zaproszenie, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Hierarchical chitosan-based nanocomposites for guided bone tissue engineering, Marek Piątkowski, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Dariusz Bogdał, XXVI konferencjiaPolskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Biological activity of novel chitosan-based nanocomposites applicable in bone tissue engineering, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Marek Piątkowski, Aleksandra Sierakowska, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Advanced nanocomposites containing HA for accelerated bone tissue regeneration, Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska, Marek Piątkowski, Aleksandra Sierakowska, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Assessment of antioxidant properties of hemostatic agents based on chitosan, Aleksandra Sierakowska, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Obtainment and characterization of novel hemostatic agents based on non-animal chitosan, Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska, Aleksandra Sierakowska, Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Study on biodegradation and stability of chitosan-based hemostatic agents, Beata Kwasek, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska, Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Possibilites of 3D nanostructurized biomaterials preparation for bone augmentation, Beata Kwasek, Marek Piątkowski, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Chitosan-Based 3D Nanocomposite Bioactive Scaffolds: Synthesis and Characterization, M. Piatkowski, J. Radwan-Praglowska, L. Janus, A. Sierakowska, M. Ziabka 2021 IEEE 11 International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties”, 5-11.09.2021, Odessa, Ukraina
 • Chitosan-Derived Nanosystems for Hemostatic Agents Bioactivity Enhancement, Ł. Janus, J. Radwan-Pragłowska, M. Piątkowski, A. Sierakowska, D. Bogdał 2021 IEEE 11 International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties”, 5-11.09.2021, Odessa, Ukraina
 • Nanostructurized Chitosan-Based Hemostatic Agents: Synthesis and Characterization J. Radwan-Pragłowska, Ł. Janus, M. Piątkowski, A. Sierakowska, T. Galek, M. Tupaj, D. Bogdał, 2021 IEEE 11 International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties”, 5-11.09.2021, Odessa, Ukraina
 • Modyfikacja chitozanu chlorkami kwasowymi w warunkach promieniowania mikrofalowego, P.Bąk, Ł.Janus, M.Piątkowski, J.Radwan-Pragłowska, Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, 9.06.2021, Kraków
 • Preparation of bioactive nerve conduits with the use of 3D printing, Ł.Janus, M.Piątkowski, J.Radwan-Pragłowska, A.Sierakowska, Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, 9.06.2021, Kraków

 

Nasza Działalność Organizacyjna (udział w  wydarzeniach popularyzujących naukę, pokazach, warsztatach)

 • Udział w Małopolskiej Nocy Naukowców 2020 oraz 2021 (Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska)
 • Udział w wydarzeniu START:IP tytuł prezentacji "Naturally derived blood clotting agent", Marek Piątkowski, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska Wiedeń, Austria, 27.01.2021
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nazwa Koła naukowego:
Koło Naukowe Biotechnologii

Kontakt:
dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK, MBA
e-mail: marek.piatkowski@pk.edu.pl

Członkowie Koła Naukowego:

Jagielska Klaudia
Maciszewska Julia
Melnyk Kateryna
Sierakowska Aleksandra
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie