Skip to content

Koło Naukowe Biomateriałów Funkcjonalnych

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Tematyka badawcza Koła skupia się przede wszystkim na projektowaniu, syntezie oraz szeroko-zakrojonej analizie właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i biologicznych innowacyjnych biomateriałów. Członkowie koła zajmują się otrzymywaniem potencjalnych wyrobów medycznych polimerowych, kompozytowych, ceramicznych, metalicznych oraz naturalnych, a także nn W trakcie swoich prac stosują rozmaite techniki modyfikacji materiałów, a także różnorodne metody badawcze.

Do głównych obszarów można zaliczyć otrzymywanie i charakterystykę rusztowań komórkowych i tkankowych, biodegradowalnych implantów, systemów GBR/GTR, układów kontrolowanego dostarczania i uwalniania leków, w tym transdermalnego, środki hemostatyczne oraz bioaktywne powłoki wyrobów medycznych o zaawansowanych właściwościach. Dodatkowo, prace obejmują badania nad nowymi nanomateriałami, w szczególności opartymi o CQDs do przyżyciowego bioobrazowania i biodetekcji.

Wśród najczęściej wykorzystywanych technik analitycznych można wymienić spektroskopię FT-IR, UV-Vis, spektrofluorymetrię, absorpcyjną spektroskopię atomową (ASA), chromatografię cieczową, żelową oraz jonową. Dodatkowo, szeroko wykorzystywane są techniki mikroskopowe, w tym skaningowej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej, a także metody jakościowej i ilościowej oceny żywotności komórek pierwotnych i linii komórkowych. Ponadto, prowadzone są badania z obszaru mikrobiologii obejmujące w szczególności analizę właściwości bakteriobójczych i bakteriostatycznych.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nazwa Koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Biomateriałów Funkcjonalnych

Kontakt:
dr inż. Julia Radwan-Pragłowska
e-mail: julia.radwan-praglowska@pk.edu.pl

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie