Skip to content

OK 😉

Wszystko w porzadku.

Twoje hasło zostało przywrócone.

Zaloguj się jako swoje hasło podając numer PESEL. Możesz je zmienić po zalogowaniu do Panelu Studenta WIiTCh. Jeżeli (np. jako cudzoziemiec) nie masz nadanego numeru PESEL, Twoim hasłem bazowym będzie data urodzenia zapisana w formacie dd.mm.rrrr (np. “27.02.1998”).

Jeżeli problem z logowaniem nadal powtarza się a reset hasła nie pomaga,
skontaktuj się z administratorem serwisu.

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie