TANGO2/340229/NCBR/2017

Kierownik Projektu, dr hab. inż. Joanna Ortyl
Kierownik Projektu, dr hab. inż. Joanna Ortyl

Wszystkie podjęte działania w ramach wnioskowanego projektu są ukierunkowane na skuteczne urynkowienie opracowanego wynalazku dotyczącego fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAGs) opartych o innowacyjne molekuły akcelerujące stanowiących pochodne aminokarboitryli. Istnieją przesłanki stanowiące podstawę do podjęcia działań w kierunku komercjalizacjiwyników dotyczących fotogeneratorów na bazie aminokarbonitryli w praktyce gospodarczej albowiem:

  • opracowane zostały całkowicie nowe związki chemiczne do roli akceleratorów fotopolimeryzacji;
  • związki te przesunęły wrażliwość świetlną PAGów w zakres bliskiego UV (UVA);
  • dzięki temu możliwa stała się wysokowydajna inicjacja procesów fotopolimeryzacji kationowej i rodnikowej przy zastosowaniu źródeł światła UVLED o max. emisji 365nm, 395nm lub 385nm;
  • opracowane związki w procesie synergistycznego oddziaływania z solami jodoniowymi prowadzą do konwersji na poziomie ok. 70% dla monomerów epoksydowych w trakcie fotopolimeryzacji kationowej zaś dla monomerów akrylowych (fotopolimeryzacja rodnikowa) uzyskiwane są konwersje w okolicach >95%;
  • możliwe jest uzyskanie wzrostu szybkości całego procesu, skrócenie czasu prowadzenia polimeryzacji, a tym samym możliwość obniżenia stężenia stosowanego układu inicjującego a co za tym idzie bezpośrednio wzrost oszczędności wynikający z mniejszych nakładów finansowych zarówno na materiały (inicjatory) jak i na energię elektryczną;
  • opracowane układy będą mogły być stosowane w znacznie mniejszym stężeniu bez spowolnienia szybkości produkcji powłok polimerowych lub umożliwią wzrost szybkości produkcji, jeśli zostaną one zastosowane przy tym samym stężeniu co dotychczas stosowane jednoskładnikowe tradycyjne fotoinicjatory.